به پرتال کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف خوش آمدید.

    

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کمیسیونهای تخصصی

تک تک استادان مسئول رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌ها هستند
نایب رییس شورای عالی عتف با اشاره به لزوم رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌ها، تاکید کرد: تک‌تک استادها مسئول رعایت اخلاق علمی و همین‌ط
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۱۱۹ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »