جلسات و دستاوردها

جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

 

1.اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل تا پایان سال 1400 ذکر شده است.

 

تعداد جلسات برگزارشده کمیسیون تخصصی هنر و معماری از ابتدا تا پایان سال 1400

سال

تعداد جلسات

1399

2

1400

2

جمع

4