جلسات و دستاوردها

جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

 

1.اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل تا پایان شهریور ماه سال 1402 ذکر شده است.

 

تعداد جلسات برگزارشده کمیسیون تخصصی هنر و معماری از ابتدا تاکنون

سال

تعداد جلسات

1399

2

1400

2

1401

0

تا پایان شهریور ماه 1402

0

جمع

4