جلسات و دستاوردها

جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

 

1.اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل تا انتهای اسفند سال 1399ذکر شده است.

 

تعداد جلسات برگزارشده از ابتدا تا اسفند ماه سال 1399

سال

تعداد جلسات

1399

2

جمع

2