تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی هنر و معماری

معرفی: تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی فرهنگ، هنر و معماری

 

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی هنر و معماری براساس مصوبه یکصدو نود و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی مورخ 30/07/1399 تشکیل شد. پیش از این، موضوعات مربوط به هنر و معماری به کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی ارجاع داده می ­شد و با توجه به اینکه مسائل، مباحث و موضوعات قلمرو هنر و معماری بسیار تخصصی است و کثرت رشته ­های علوم انسانی و اسلامی به­ گونه ­ای است که نمی ­توان مسائل مربوط به هنر و معماری را در آن کمیسیون بررسی و پیگیری نمود؛ درخواست گردید که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تخصصی هنر و معماری ایجاد گردد. این کمیسیون اولین جلسه خود را با دستور انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون مورخ 28/11/1399 برگزار نمود.

از اهم فعالیت های این کمیسیون می توان تهیه و تدوین احکام پیشنهادی پژوهش و فناوری در برنامه های توسعه ی کشور؛ تهیه و تصویب اولویت ‌های پژوهش و فناوری حوزه فرهنگ و هنر کشور؛  تحلیل و پیشنهاد مواد مرتبط با پژوهش و فناوری جهت درج در قوانین بودجه سنواتی با حوزه کمیسیون تخصصی را در دست اجرا دارد.

با توجه به مصوبه جلسه 215 کمیسیون دائمی مورخ 22/06/1402 عنوان این کمیسیون و دستگاه های اجرایی آن متناسب با حوزه فعالیت کمیسیون جدید با عنوان فرهنگ، هنر و معماری تعریف گردید.

 

2- اعضای کمیسیون

1-2- روسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌ نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی ترجیحاً از میان نمایندگان دستگاه ‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌ شود.

رؤسای کمیسیون تخصصی فرهنگ، هنر و معماری از ابتدا تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر حسن بلخاری قهی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/12/1399

تاکنون

 

وظایف رییس کمیسیون

به استناد ماده 3 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون­ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         مدیریت و راهبری جلسات کمیسیون تخصصی و جمع­ بندی و اتخاذ تصمیم در راستای اجرای وظایف کمیسیون (موضوع ماده 2 دستورالعمل)

2.         تعامل مؤثر با سایر ارکان شورای عالی و مجموعه­ های مرتبط در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور

3.         حضور مؤثر در جلسات کمیسیون دائمی

4.         نظارت بر فرایندهای تصمیم­ گیری کمیسیون تخصصی

5.         تأیید دستور جلسات و صورتجلسات کمیسیون تخصصی

6.         صدور احکام اعضای کارگروه­ های تخصصی ذیل کمیسیون

7.         سایر امور ارجاع شده از طرف دبیرکل شورای عالی

 

2-2- دبیر کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می ‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی با حق رأی منصوب می ‌گردد.

دبیران کمیسیون تخصصی فرهنگ، هنر و معماری از ابتدا تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

26/11/1399

تاکنون

 

وظایف دبیر کمیسیون

به استناد ماده 4 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف دبیر کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         همکاری در مدیریت جلسات کمیسیون تخصصی، جمع­بندی و اتخاذ تصمیم در راستای اجرای وظایف کمیسیون (موضوع ماده 2 دستورالعمل)

2.         مشارکت در فرآیند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی

3.         تنظیم برنامه سالانه جلسات کمیسیون تخصصی با هماهنگی رئیس کمیسیون و ارائه آن به کمیسیون تخصصی

4.         انجام اقدامات لازم جهت برگزاری به موقع و موثر جلسات کمیسیون تخصصی

5.         تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون و امضای دعوتنامه

6.         تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون تخصصی

7.         مدیریت مطالعات و بررسی ‌های کارشناسانه زیر نظر کمیسیون تخصصی و تهیه و تدوین گزارش‌ های موردی بنا به درخواست دبیرخانه

8.         رسیدگی به امور حضور و غیاب اعضای کمیسیون تخصصی مطابق آیین ­نامه مربوطه

9.         شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری و کمیسیون دائمی

10.     حضور در جلسات خارج از دبیرخانه ارجاع شده از طرف دبیرخانه و ارایه گزارش‌ جلسه در صورت لزوم

11.     پاسخ به کلیه مکاتبات و انجام امور ارجاعی از سوی دبیرکل شورای عالی

12.     نظارت بر عملکرد و تأیید گزارش ­ها و محتوای تهیه شده توسط کارشناسان

13.     حضور در دبیرخانه مطابق با مفاد مندرج در تفاهم­ نامه

14.   سایر امور ارجاع شده از طرف دبیرخانه

 

2-3- اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی هنر و معماری به شرح جدول ذیل می ‌باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی کمیسیون تخصصی فرهنگ، هنر و معماری تاکنون

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

دکتر سیدحسین شهرستانی

2

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دکتر علی ابراهیمی

3

سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر هادی جعفری ­نژاد

4

سازمان صدا و سیما

دکتر مسعود احمدی ­افزادی

5

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دکتر مصطفی ده پهلوان

6

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر احمد صدری

7

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمدرضا حسنایی

8

فرهنگستان هنر

دکتر علی تقوی

9

شورای عالی انقلاب فرهنگی

-

10

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

-

11

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

-

 

وظایف اعضای حقوقی

به استناد ماده 5 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف نماینده دستگاه اجرایی (عضو حقوقی) کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         حضور مؤثر در جلسات کمیسیون تخصصی

2.         تعامل مؤثر با مقامات دستگاه متبوع به­ منظور انعکاس نظرات آنان در کمیسیون تخصصی و پیش ­برد و اجرای مصوبات در دستگاه مربوط

3.         مشارکت در فرآیند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی

 

2-4- اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه مطابق "شیوه ­نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون­ های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می ­رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌ های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی ‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب ‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می ‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می ‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی هنر و معماری به شرح جدول ذیل است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی فرهنگ، هنر و معماری تا کنون

ردیف

نام اعضاء

سمت علمی

1

دکتر ساسان فاطمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2

دکتر محمدعلی رجبی

عضو هیئت علمی دانشگاه استاد فرشچیان

3

دکتر محمدرضا حسنایی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

4

دکتر غلامرضا اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

5

دکتر عبدالحسین لاله

عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر

6

دکتر بهمن نامور مطلق

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر مهدی محمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تبریز

8

دکتر مصطفی گودرزی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

9

دکتر مصطفی بهزادفر

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

10

دکتر محمدمهدی اخویان

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

11

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ (دبیر)

 

3- وظایف و مأموریت­ های کمیسیون تخصصی

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌ های سیاستی مناسب یا گزینه ‌های تصمیم‌ گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می ‌شود.

اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ­ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش‌ های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک ­ساله جهت رفع چالش ‌های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و؛

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌ های مصوب.

 

سایر مأموریت ­ها

به استناد ماده 2 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف کمیسیون های تخصصی به شرح زیر می ­باشد. وظایف کمیسیون­ های تخصصی در چهار حوزه زیر طبقه­ بندی می ­شود:

سیاستگذاری و برنامه­ ریزی کلان عتف

- همکاری در اولویت­ بندی و انتخاب طرح­ های اجرایی بلندمدت سرمایه ­گذاری کلان در بخش­ های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی

- ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح ­های اجرایی بلندمدت سرمایه ­گذاری کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی

- پیشنهاد راهبردها و برنامه ‌‌های کلان توسعه در حوزه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم ‌انداز و اسناد بالادستی به دبیرخانه

- شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

- تدوین برنامه علم و فناوری پنج ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک­ ساله جهت رفع چالش‌ های تعیین شده

هماهنگی، پایش و ارزیابی

- همکاری در پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاست ‌های ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح دستگاه ‌های اجرایی، ستادی و استانی

- نظارت بر حسن انجام طرح ­های اجرایی بلندمدت سرمایه­ گذاری کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی

- بررسی برنامه ­های توسعه ­ای کشور در حوزه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و رفع کاستی ­ها در حوزه کمیسیون تخصصی

- نظارت بر عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه ‌های عضو کمیسیون و تهیه گزارش ­های مرتبط

- بررسی و ارزیابی پیشنهاده­ ها و گزارش ­های ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر هم ­راستایی طرح­ های پژوهش و فناوری دستگاه ­های مشمول با سیاست ­ها و اولویت­ های پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی

- تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه ‌های یک ­ساله و پنج ­ساله مصوب

حمایت و تأمین منابع حوزه ­های عتف

- بررسی نظام بودجه ­ریزی و تأمین منابع مالی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و رفع کاستی ­ها در حوزه کمیسیون تخصصی

سایر موارد

- ارائه مشاوره تخصصی به کمیسیون دائمی و پشتیبانی مشاوره ­ای از فعالیت­ های دبیرخانه در حوزه ­های تخصصی

- سایر امور ارجاع شده از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری