به پرتال کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف خوش آمدید.

    
اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور ابلاغ شد
دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورا ...
یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون کشاور ...
دویست و هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای ...
هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت ...
یکصد و شصتمین جلسه کمیسیون صنایع، معادن  ...

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1