اخبار

در دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:

بررسی پیشنهادات و تصویب اولویت های فعالیت کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی در سال 1400

بررسی پیشنهادات و تصویب اولویت های فعالیت کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی  در سال 1400
در سی و پنجمین نشست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف، اولویت های فعالیت کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در ابتدای نشست دکتر فرنودی گزارش خود در خصوص  فعالیت کمیسیون در سال 1399 را ارائه نمود که مهمترین روندهای سیاستی بر اساس مطالعات که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

 -نقش پررنگ بیماری کرونا در سیاستگذاری ها

-توجه جدی به تحول دیجیتال در موضوعات مختلف

-تغییر در جایگاه دولت؛ بهبود کیفیت مقررات، حکمرانی الکترونیک و توجه به خدمات

-صنایع خلاق، سلامت، حمل و نقل و انرژی، سهم بیشتری از مفاهیم سیاستی را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه اعضا کمیسیون به بررسی پیشنهادات و اولویت های فعالیت کمیسیون در سال 1400 پرداختند و مهمترین مواردی که مورد تاکید قرار گرفت عبارتند از:

 1:  تدوین سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری

 2:  بررسی و پیشنهاد برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه

 3:  بازطراحی گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور شامل: تعیین چالش ها و  تعیین شاخص ها

4:   آسیب شناسی نظام و الگوی حکمرانی آموزش عالی در ایران و تغییرات و اصلاحات پیشنهادی

5:   نگاهی به نقش صندوق توسعه ملی در توسعه اقتصادی

6:   تحلیل نشانه ها و پیامدهای وارونگی دولت الکترونیکی در ایران

7:   مسائل و چالشهای  آموزش و پژوهش  در حوزه اقتصاد دیجیتال

8:  موضوع رشد اقتصادی و علل و عوامل آن. ( بهره وری ، بازار کار ، مسایل پول، نقدینگی ونظام بانکی اقتصاد دیجیتال و صندوق های بازنشستگی و توزیع درامد و فقر)

در پایان مقرر شد که این گزارش در قالب صورتجلسه برای استحضار دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال شود  و اعضا پیشنهادات نهایی خود در خصوص محور های فعالیت کمیسیون در سال 1400 را جهت دسته بندی و اعلام به دبیرخانه شورای عالی عتف تا پیش از نشست بعدی کمیسیون ارسال نمایند.

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۳۶
تعداد بازدید : ۷۶