دستاوردها و جلسات

جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

 

1. اطلاعات کلی جلسات

 

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدای تشکیل تا پایان مهر ماه 1399 در مجموع 123 جلسه برگزار کرده است که در جدول و نمودار زیر به تفکیک سال دیده می شود

 

سال

تعداد جلسات

نفرساعت

1392(از12مرداد)

47[1]

-

1393

9

210

1394

14

348

1395

14

292

1396

11

250

1397

11

230

1398

10

210

1399

7

190

جمع

123

1370

 

 

 2. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

ü      بررسی گزارش پیشرفت طرح های کلان ملی و بروز رسانی شرح خدمات طرح های کلان ملی

ü      بررسی چالش های کلان در سه حوزه صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ü      بررسی سیاست های تجاری سازی مرتبط با بند 5 وظایف شورای عالی عتف

ü      بررسی روند انقلاب صنعتی نسل چهارم و تاثیر آن بر صنایع کشور

ü      راه اندازی کارگروه سمات جهت طرح های عمده حوزه تخصصی کمیسیون

ü      تشکیل سه کمیته تخصصی معدن، ارتباطات و صنعت ذیل کمیسیون تخصصی

ü      تعیین چالش­های ملی و دستگاهی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

بررسی و تایید طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی

 

جدول زیر تعداد طرح‏های ثبت شده و تأییدشده کمیسیون در ذیل اولویت‌های کمیسیون در سامانه ملی سمات در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است در سال 93 به دلیل عدم وجود بند قانونی، طرحی در سامانه سمات ثبت نشده است

تعداد طرح‏های ثبت شده کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات در سال‌های مختلف

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1392

510

411

1394

116

98

1395

204

155

1396

-

136

1397

-

87

1398

-

نهایی نشده است

 

[1] مستندات این جلسات در دبیرخانه موجود نمی‌باشد.