صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی: تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1.تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌ های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه ‌های راهبردی و استخراج طرح ‌های کلان ملی ذیل این حوزه ‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌ های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌ های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌ های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌ های کلان ملی حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌ های اخیر، فعالیت‌ های دیگری همچون بازنگری اولویت ‌های پژوهش و فناوری و طرح‌ های کلان ملی کمیسیون براساس سیاست‌ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌ کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه ‌های اجرایی کشور در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

1-2. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی ترجیحاً از میان نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می ‌شود.

 

رؤسای کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدا تا خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر رمضانعلی صادق ‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

06/11/1395

تاکنون

2

دکتر علی ­اصغر توفیق

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

08/12/1394

06/11/1395

3

مهندس سیدرضا فاطمی امین

-

-

-

4

دکتر محسن حاتم

-

-

-

 

2-2. دبیرکمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می ‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی با حق رأی منصوب می ‌گردد.

 

دبیران کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدا تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر حمیدرضا طهوری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک ­اشتر

ابتدا

تاکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح جدول زیر می ‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات تا خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر امیرحسین دوایی مرکزی

2

وزارت صنعت، معدن، و تجارت

دکتر هرمز سلیمانی

3

مرکز همکاری‌ های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

دکتر جواد مشایخ

4

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس حامد لدنی

5

وزارت نیرو

دکتر سیدمهدی نوربخش

6

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر الناز کیوانی

7

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر حمیدرضا طهوری

8

وزارت نفت

دکتر عرفان ریاحی سامانی

9

سازمان ملی استاندارد ایران

-

10

سازمان برنامه و بودجه

مهندس مرتضی خالصی

11

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر سیدجواد احمدی

 

2-4.  اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه مطابق "شیوه ­نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می­ رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌ های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی ‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب ‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می ‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌ شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات  به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام اعضاء

سمت علمی

1

دکتر شهرام آزادی

عضو هیئت علمی دانشگاه خاوجه نصیرالدین طوسی

2

دکتر حمیدرضا شاهوردی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3

دکتر محمد کارآموزیان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

4

دکتر عباس ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

5

دکتر پیام حنفی ­زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

6

دکتر راحب باقرپور

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

7

دکتر هادی شهریار شاه ­حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

8

دکتر مهدی نکومنش

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

9

دکتر فاطمه ثقفی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

10

دکتر راضیه لک

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم زمین

11

دکتر جعفر حبیبی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی­ شریف

12

دکتر حمیدرضا طهوری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک ­اشتر (دبیر)

 

3.  وظایف و مأموریت­ ها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌ های سیاستی مناسب یا گزینه‌ های تصمیم‌ گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می ‌شود.

3-1. اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون­ ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک ­ساله جهت رفع چالش های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح ­های کلان ملی مصوب و

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌ های مصوب.

 

3-2. سایر مأموریت ­ها

علاوه بر وظایفی که در آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی ذکر شده است شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی دارای وظایف و مأموریت ­های بسیاری است که در قوانین و آیین­ نامه ­های مختلف به آنها اشاره شده است و کمیسیون ­های تخصصی در اجرای این مأموریت ­ها نیز به کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورا کمک می­ کنند که عبارتند از:

1- برگزاری جلسات ماهیانه کمیسیون، ارائه صورتجلسات و پیگیری تحقق مصوبات؛

2- حضور دبیر کمیسیون در جلسات مرتبط از جمله کمیسیون هماهنگی و جلساتی که از طرف دبیرخانه ارجاع داده می ­شود؛

3- تدوین سیاست‌ ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری و به ­روزرسانی آنها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

4- کمک به تحقق هماهنگی ‌های لازم میان دستگاه‌ های عضو کمیسیون تخصصی جهت اجرای سیاست ‌ها و اولویت‌ های پژوهش و فناوری؛

5- بررسی و اعلام ­نظر درخصوص طرح ‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر همراستا بودن آنها با سیاست ­ها و اولویت ­های پژوهش و فناوری و ارایه گزارش­ های تحلیلی مربوطه؛

6- ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه ­های عضو کمیسیون و بررسی همراستایی عملکرد آنها با سیاست ‌ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش ‌های تحلیلی مربوطه؛

7- شناسایی مهمترین نیازهای دستگاه ­های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

8- ترغیب دانشگاه­ ها و مراکز پژوهش و فناوری جهت پاسخگویی به نیازهای دستگاه­ های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

9- پایش و ارزیابی سیاست‌ های کلان علم، فناوری و نوآوری و کمک به بهبود و اجرای این سیاست ‌ها و ارایه گزارش ‌های تحلیلی مرتبط در حوزه کمیسیون تخصصی؛

10- رصد، پایش و بررسی فرصت‌ ها و چالش‌ های (ساختاری، نهادی و ...) توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

11- نظارت و کمک به پیشبرد برنامه ملی آینده ‌نگاری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

12- کمک به سیاستگذاری، برنامه ­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ ها و مؤسسات دانش ­بنیان به دبیرخانه؛

13- نظارت بر اجرایی ­سازی سیاست­ های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه­ های عضو کمیسیون؛

14- بررسی نظام بودجه ‌ریزی و تأمین مالی پژوهش و فناوری در کشور و ارایه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن و رفع نواقص و کاستی ‌ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

15- انجام مطالعات ترازیابی درخصوص سیاست ‌ها، قوانین و برنامه ‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها و ارایه پیشنهادهای لازم در حوزه کمیسیون تخصصی؛

16- پیشنهاد حذف یا تغییر قوانین و مقررات فعلی و تدوین و پیشنهاد قوانین، لوایح، برنامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها و آیین ‌نامه‌ های اجرایی جدید جهت تسریع توسعه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

17- ارایه پیشنهاد درخصوص سیاستگذاری ‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری طرح ‌های تحقیقاتی و فناورانه، همکاری ‌های فناورانه ملی و بین ‌المللی، ادغام‌ ها و خریدهای شرکت ‌های فناوری‌ محور؛

18- ارایه پیشنهاد درخصوص تجاری‌ سازی و کاربردی ‌سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور، توسعه همکاری ‌های ملی و بین ‌المللی و جذب منابع داخلی و خارجی در زمینه‌ های آموزش، تحقیق و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

19- برگزاری نشست و هم ­اندیشی در مورد موضوعات مهم تخصصی روز، اظهارنظر در امور فنی و تخصصی مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی و ارائه جمع ­بندی از طریق دبیرخانه به مسئولین ذیربط جهت تصمیم‌ سازی.