معرفی

معرفی: تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

 

1.تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت ‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌ های راهبردی و استخراج طرح ‌های کلان ملی ذیل این حوزه ‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌ های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391پس از راه ‌اندازی طرح‌ های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌ های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح ‌های کلان ملی حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال ‌های اخیر، فعالیت ‌های دیگری همچون بازنگری اولویت ‌های پژوهش و فناوری و طرح ‌های کلان ملی کمیسیون براساس سیاست ‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌ های اجرایی کشور در حوزه سلامت و استخراج چالش ­های اساسی بخش و نیازهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی صورت پذیرفته است.

با توجه به مصوبه جلسه 215 کمیسیون دائمی مورخ 22/06/1402 عنوان این کمیسیون و دستگاه های اجرایی آن متناسب با حوزه فعالیت کمیسیون جدید، با عنوان سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی  تعریف گردید.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی ترجیحاً از میان نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می ‌شود.

 

رؤسای کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی از ابتدا تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر یونس پناهی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

23/03/1401

تاکنون

2

دکتر فرید نجفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

09/10/1399

22/03/1401

3

دکتر رضا ملک ­زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

25/02/1395

شهریور 1399

4

دکتر مصطفی قانعی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله

از ابتدا

25/02/1395

 

وظایف رییس کمیسیون

به استناد ماده 3 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون­ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         مدیریت و راهبری جلسات کمیسیون تخصصی و جمع­ بندی و اتخاذ تصمیم در راستای اجرای وظایف کمیسیون (موضوع ماده 2 دستورالعمل)

2.         تعامل مؤثر با سایر ارکان شورای عالی و مجموعه­ های مرتبط در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور

3.         حضور مؤثر در جلسات کمیسیون دائمی

4.         نظارت بر فرایندهای تصمیم­ گیری کمیسیون تخصصی

5.         تأیید دستور جلسات و صورتجلسات کمیسیون تخصصی

6.         صدور احکام اعضای کارگروه­ های تخصصی ذیل کمیسیون

سایر امور ارجاع شده از طرف دبیرکل شورای عالی

 

2-2.  دبیر کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می ‌شود با انتخاب و حکم دبیر شورای عالی با حق رأی منصوب می ‌گردد.

دبیران کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی از ابتدا تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر رسول یاراحمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

08/05/1401

تاکنون

2

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

29/01/1401

07/05/1401

3

دکتر حمیدرضا خرم خورشید

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد علوم بهزیستی و توانبخشی

24/10/1399

28/01/1401

4

دکتر اصغر عبادی ­فر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

17/12/1398

23/10/1399

5

دکتر پرویز اولیاء

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

از ابتدا

17/12/1398

 

وظایف دبیر کمیسیون

به استناد ماده 4 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف دبیر کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         همکاری در مدیریت جلسات کمیسیون تخصصی، جمع­ بندی و اتخاذ تصمیم در راستای اجرای وظایف کمیسیون (موضوع ماده 2 دستورالعمل)

2.         مشارکت در فرآیند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی

3.         تنظیم برنامه سالانه جلسات کمیسیون تخصصی با هماهنگی رئیس کمیسیون و ارائه آن به کمیسیون تخصصی

4.         انجام اقدامات لازم جهت برگزاری به موقع و موثر جلسات کمیسیون تخصصی

5.         تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون و امضای دعوتنامه

6.         تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون تخصصی

7.         مدیریت مطالعات و بررسی ‌های کارشناسانه زیر نظر کمیسیون تخصصی و تهیه و تدوین گزارش‌ های موردی بنا به درخواست دبیرخانه

8.         رسیدگی به امور حضور و غیاب اعضای کمیسیون تخصصی مطابق آیین ­نامه مربوطه

9.         شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری و کمیسیون دائمی

10.     حضور در جلسات خارج از دبیرخانه ارجاع شده از طرف دبیرخانه و ارایه گزارش‌ جلسه در صورت لزوم

11.     پاسخ به کلیه مکاتبات و انجام امور ارجاعی از سوی دبیرکل شورای عالی

12.     نظارت بر عملکرد و تأیید گزارش ­ها و محتوای تهیه شده توسط کارشناسان

13.     حضور در دبیرخانه مطابق با مفاد مندرج در تفاهم­ نامه

سایر امور ارجاع شده از طرف دبیرخانه

 

2-3.  اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی به شرح جدول زیر می‌ باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر یونس پناهی

2

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر علیرضا شه پرست

3

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خانم راضیه آراسته

4

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر عباسعلی مطلبی

5

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

مهندس لیلا زمانی

6

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی

7

جهاد دانشگاهی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

8

سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر مریم قبادی ­دانا

9

سازمان برنامه و بودجه کشور

آقای رضا عوض پور

10

فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر حسین ملک ­افضلی

11

 

 

 

به استناد ماده 5 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف نماینده دستگاه اجرایی (عضو حقوقی) کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         حضور مؤثر در جلسات کمیسیون تخصصی

2.         تعامل مؤثر با مقامات دستگاه متبوع به­ منظور انعکاس نظرات آنان در کمیسیون تخصصی و پیش ­برد و اجرای مصوبات در دستگاه مربوط

3.         مشارکت در فرآیند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی

 

2-4.  اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌ نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه مطابق "شیوه نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون ‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی ‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌ نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می ‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می ‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی  به شرح جدول ذیل است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

ردیف

نام اعضاء

سمت علمی

1

دکتر رسول یاراحمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دبیر)

2

دکتر رسول صادقی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3

دکتر مجید حاجی ­فرجی

عضو هیئت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور

4

دکتر حسین رستگار

عضو هیئت علمی سازمان غذا و دارو

5

دکتر حسن عسکری

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

6

دکتر محمدمهدی امین

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7

دکتر محمود جدی تهرانی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه ابن­سینا)

8

دکتر احمدعلی نوربالا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

دکتر افشین آخوندزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

10

دکتر رسول کدخدایی

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

11

دکتر هاله حامدی ­فر

عضو هیئت مدیره شرکت سیناژن

12

دکتر محمود تولایی

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله (نماینده انجمن ژنتیک ایران)

13

دکتر هدایت ­اله حسینی

ريیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

14

دکتر محمد ارجمندزادگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

15

دکتر علی دل پیشه

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت، امنیت غذایی

16

دکتر فرید نجفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

3- وظایف و مأموریت­ های کمیسیون تخصصی

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه ‌های سیاستی مناسب یا گزینه ‌های تصمیم‌ گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می ‌شود.

اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک ­ساله جهت رفع چالش ‌های تعیین شده

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌ های مصوب.

 

سایر مأموریت ­ها

به استناد ماده 2 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف کمیسیون های تخصصی به شرح زیر می ­باشد. وظایف کمیسیون­ های تخصصی در چهار حوزه زیر طبقه­ بندی می ­شود:

سیاستگذاری و برنامه­ ریزی کلان عتف

- همکاری در اولویت­ بندی و انتخاب طرح­ های اجرایی بلندمدت سرمایه ­گذاری کلان در بخش­ های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی

- ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح ­های اجرایی بلندمدت سرمایه ­گذاری کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی

- پیشنهاد راهبردها و برنامه ‌‌های کلان توسعه در حوزه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم ‌انداز و اسناد بالادستی به دبیرخانه

- شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

- تدوین برنامه علم و فناوری پنج ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک­ ساله جهت رفع چالش‌ های تعیین شده

هماهنگی، پایش و ارزیابی

- همکاری در پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاست ‌های ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح دستگاه ‌های اجرایی، ستادی و استانی

- نظارت بر حسن انجام طرح ­های اجرایی بلندمدت سرمایه­ گذاری کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی

- بررسی برنامه ­های توسعه ­ای کشور در حوزه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و رفع کاستی ­ها در حوزه کمیسیون تخصصی

- نظارت بر عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه ‌های عضو کمیسیون و تهیه گزارش ­های مرتبط

- بررسی و ارزیابی پیشنهاده­ ها و گزارش ­های ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر هم ­راستایی طرح­ های پژوهش و فناوری دستگاه ­های مشمول با سیاست ­ها و اولویت­ های پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی

- تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه ‌های یک ­ساله و پنج ­ساله مصوب

حمایت و تأمین منابع حوزه ­های عتف

- بررسی نظام بودجه ­ریزی و تأمین منابع مالی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و رفع کاستی ­ها در حوزه کمیسیون تخصصی

سایر موارد

- ارائه مشاوره تخصصی به کمیسیون دائمی و پشتیبانی مشاوره ­ای از فعالیت­ های دبیرخانه در حوزه ­های تخصصی

- سایر امور ارجاع شده از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری