دستاوردها و جلسات

جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

 

 

1.اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول و نمودار زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون ذکر شده است.

جلسات تشکیل شده کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی از ابتدا تا پایان شهریور ماه سال 1402

 

سال

تعداد جلسات

1389

7

1390

5

1391

8

1392

2

1393

9

1394

9

1395

7

1396

6

1397

4

1398

4

1399

5

1400

2

1401

7

تا پایان شهریور ماه سال 1402

3

جمع

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  اهم فعالیت ­ها، نتایج و دستاوردها

تعداد طرح ‏های ثبت شده در سامانه سمات ملی و تأیید شده توسط کمیسیون ذیل اولویت های کمیسیون در سال ‌های مختلف در جدول زیر نشان داده شده است. لازم به یادآوری است در سال 1393 به دلیل عدم وجود بند قانونی، گزارش‌ گیری صورت نپذیرفت.

 

طرح‏های سامانه سمات ملی کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

 

سال

تعداد طرح ‌های ثبت شده

تعداد طرح ‌های پذیرفته شده

تعداد طرح‌ های رد شده

1391

266

266

0

1392

1327

690

637

1393

-

-

-

1394

651

383

268

1395

543

477

66

1396

255

247

8

1397

228

228

0

1398

434

343

91

1399

-

287

-

1400

-

203

-

1401

-

-

-

 

3. مدیریت و راهبری طرح ‌های کلان ملی

کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی 3 طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از 47 طرح کلان ملی مصوب را به شرح جدول زیر راهبری می ‏نماید که با توجه به مصوبه 4 جلسه بیستم شورای عالی عتف، 3 طرح کلان این کمیسیون اولویت ‌دار اعلام شده است.

این کمیسیون سهمی 12 درصدی از اعتبار مصوب طرح ‌های کلان ملی را به خود اختصاص داده و تمام طرح ‌های کلان ملی این کمیسیون دارای حامی است.

 

وضعیت نهایی طرح ‌های کلان ملی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

 

ردیف

عنوان طرح

دستگاه سفارش دهنده

مجری محوری

مصوبه جلسه بیستم شورای عالی عتف

1

طرح جامع تولید واکسن ‌های انسانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انستیتو پاستور

اولویت ­دار

2

طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیرجلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعه نخاعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

مدیریت، سیاست‌گذاری و ارزیابی خطر آلاینده ‌های مواد غذایی و محیط زیست

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه بقیه ا... الاعظم (عج)