جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری های همگرا

 

اطلاعات کلی جلسات تعداد جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون ‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول و نمودار زیر تعداد جلسات تشکیل شده این کمیسیون  از سال 1389 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ذکر شده است.

جلسات تشکیل شده کمیسیون تخصصی علوم­ پایه و فناوری ­های همگرا از ابتدا تا پایان خرداد ماه سال 1401

سال

تعداد جلسات

1389

12

1390

2

1391

8

1392

5

1393

6

1394

8

1395

7

1396

9

1397

10

1398

8

1399

10

1400

7

تا پایان خرداد ماه سال 1401

3

جمع

96

 

 

 

2.  اهم فعالیت ­ها، نتایج و دستاوردها

·        استخراج بیانیه سال 1398 کمیسیون مبتنی بر وضعیت فعلی، چالش ­ها و راهکارهای پیشنهادی جهت اعتلای علوم پایه؛

·        تدوین سیاست‌ ها و اولویت‌ های پژوهش و فناوری کشور (1399-1395) در حوزه علوم پایه و فناوری های همگرا؛

·        بررسی و تأیید هزینه ‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ های اجرایی در امور پژوهشی در سامانه سمات ملی.

تعداد طرح‏ ها و اعتبارات پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم ‌پایه و فناوری ­های همگرا

سال

تعداد طرح ‌های ثبت شده دارای کد رهگیری

اعتبار

پرداخت

1391

129

-

-

1392

255

-

-

1393

-

-

-

1394

118

14607

4776

1395

114

20494    

3231    

1396

94

16548    

6824    

1397

52

20630   

3153   

1398

52

-

-    

1399

69

-

-

1400

46

-

-

 

3راهبری طرح ­های کلان ملی

 مطابق با مصوبه 4 جلسه بیستم و مصوبه 4-5 جلسه بیست ­و دوم شورای عالی عتف از مجموع 3 طرح کمیسیون علوم ­پایه و فناوری های همگرا یک طرح کلان این کمیسیون اولویت ‌دار و 2 طرح مختومه اعلام شده است. این کمیسیون سهمی 5 درصدی از اعتبار مصوب طرح ‌های کلان ملی را به خود اختصاص داده است و تنها یک طرح از سه طرح کلان این کمیسیون دارای حامی است.

 

وضعیت نهایی طرح ­های کلان ملی کمیسیون تخصصی علوم ­پایه و فناوری ­های همگرا

ردیف

نام طرح

دستگاه سفارش‌ دهنده

مجری محوری

اولویت طرح براساس مصوبه جلسه بیستم شورای عالی عتف

1

طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد

-

دانشگاه شهید بهشتی

مختومه

2

طراحی و ساخت زنجیره تقویت ‌گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا

-

دانشگاه شهید بهشتی

مختومه

3

رصدخانه ملی ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پژوهشگاه دانش ‌های بنیادین

اولویت‌ دار