.  وظایف و ماموریت­ها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

v     برگزاری جلسات، تدوین صورتجلسه و شرکت دبیر کمیسیون در جلساتی که از طرف دبیرخانه ارجاع داده می شود.

v     تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری و به روزرسانی آن­ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

v     بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر هم­راستا بودن آن­ها با سیاست­ها و اولویت­های پژوهش و فناوری و ارائه گزارش­های تحلیلی مربوطه؛

v     ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه­های عضو کمیسیون و بررسی هم­راستایی عملکرد آن­ها با سیاستها و اولویت‌های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش‌های تحلیلی مربوطه؛

v     ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح­های کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی و نظارت بر حسن انجام آن­ها

v     نظارت و کمک به پیشبرد برنامه ملی آینده‌نگاری در حوزه کمیسیون تخصصی

v     کمک به سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان به دبیرخانه

v     نظارت بر اجرایی سازی سیاست­های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه­های عضو کمیسیون

v     شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

v     شناسایی مهمترین نیازهای دستگاههای مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

v     ترغیب دانشگاه­ها و مراکز پژوهش و فناوری جهت پاسخگویی به نیازهای دستگاه­های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

v     مشارکت در تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالش‌های تعیین شده و ارائه گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

v     کمک به تحقق هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های عضو کمیسیون تخصصی جهت اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری؛

v     رصد، پایش و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های (ساختاری، نهادی و ...) توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

v     بررسی نظام بودجه‌ریزی و تامین مالی پژوهش و فناوری در کشور و ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن و رفع نواقص و کاستی‌ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

v     انجام مطالعات ترازیابی درخصوص سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها و ارائه پیشنهادهای لازم در حوزه کمیسیون تخصصی؛

v     پیشنهاد حذف یا تغییر قوانین و مقررات فعلی و تدوین و پیشنهاد قوانین، لوایح، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی جدید جهت تسریع توسعه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

v     ارائه پیشنهاد در خصوص سیاستگذاری‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه، همکاری‌های فناورانه ملی و بین‌المللی، ادغام‌ها و خریدهای شرکت‌های فناوری‌محور؛

v     ارائه پیشنهاد درخصوص تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور، توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی و جذب منابع داخلی و خارجی در زمینه‌های آموزش، تحقیق و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

v     برگزاری نشست و هم اندیشی در مورد موضوعات مهم تخصصی روز، اظهارنظر در امور فنی و تخصصی مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی و ارائه جمع­بندی از طریق دبیرخانه به مسئولین ذیربط جهت تصمیم‌سازی؛

v     پایش و ارزیابی سیاست‌های کلان علم، فناوری و نوآوری و کمک به بهبود و اجرای این سیاست‌ها و ارائه گزارش‌های تحلیلی مرتبط در حوزه کمیسیون تخصصی؛

ارائه مشاوره‌های تخصصی به کمیسیون دائمی از طریق دبیرخانه، تهیه و تدوین گزارش موردی و انجام وظایف محوله دیگر که از سوی دبیرخانه