علوم پایه

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی علوم پایه فعالیت خود را از سال 1388 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها‌ی پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه علوم پایه صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

اولین رییس کمیسیون آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند که مجدداً در سی‌وسومین جلسه کمیسیون (مورخ 17/12/1393) با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون برای دومین بار به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند.

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمد مهدی طهرانچی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

02/12/1388

30/02/1391

2

دکتر محمد یزدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

31/02/1391

26/04/1396

3

دکتر محسن علیشاهیها

عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

27/04/1396

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی علوم پایه به شرح جدول زیر می‌باشند:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی علوم پایه

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر علی حائری

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر فاطمه مهاجرانی

3

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر بیژن رنجبر

4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر جمشیدحاجتی

5

فرهنگستان علوم

دکتر سعید سمنانیان

6

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر یوسف ثبوتی

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر داودحیات غیب

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی علوم پایه به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی علوم پایه

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر علی اکبرموسوی‌موحدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2

دکتر مختارجلالی‌جواران

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3

دکتر محسن محمدزاده‌ درودی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

4

دکتر میرفضل اله موسوی کوزه‌کنان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکتر محسن پورکرمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

6

دکتر محمد مهدی طهرانچی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر نسرین سلطان‌خواه

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

8

دکتر رسول رکنی‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

9

دکتر محمد یزدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی