علوم پایه

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی علوم پایه فعالیت خود را از سال 1388 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها‌ی پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه علوم پایه و استخراج چالش­ها و ارائه راهکارهای اعتلای علوم پایه صورت پذیرفته است.

با توجه به مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف عنوان کمیسیون تخصصی علوم پایه به کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری­های همگرا تغییر کرد.

2. اعضای کمیسیون

1-2. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 4 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/01/1398، رییس کمیسیون تخصصی ترجیحا از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

از همان زمان تشکیل کمیسیون جناب آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند که مجدداً در سی ‌و سومین جلسه کمیسیون (مورخ 17/12/1393) با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون برای دومین بار به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب  21/01/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی با حق رای منصوب می‌گردد. اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری­های همگرا

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمد مهدی طهرانچی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

02/12/1388

30/02/1391

2

دکتر محمد یزدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

31/02/1391

26/04/1396

3

دکتر محسن علیشاهیها

عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

27/04/1396

هم اکنون

 

3-2. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناور­های همگرا به شرح جدول زیر می‌باشند:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری­های همگرا

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر علی حائری

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر فاطمه مهاجرانی

3

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر بیژن رنجبر

4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر جمشیدحاجتی

5

فرهنگستان علوم

دکتر سعید سمنانیان

6

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر یوسف ثبوتی

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر باقر نظامی

8

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اقای دکتر علی محمد سلطانی

9

سازمان برنامه و بودجه

آقای دکتر رضا گرائی نژاد

 

4-2. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوی­های همگرا به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوی­های همگرا

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر علیرضا ختائی

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2

دکتر محمدمهدی طهرانچی

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3

دکتر محسن علیشاهیها

عضو هئیت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی

4

دکتر حسین غریبی

عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکتر محسن محمدزاده ‌درودی

عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

6

دکتر حسین معتمدی

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

7

دکتر سید منصور واعظ پور

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8

دکتر محمد یزدی

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

9

دکتر سعدالله نصیری قیداری

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

لازم به ذکر است که آخرین تغییرات طبق مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی  عتف می­باشد که برای توشیح ریاست محترم جمهور ارسال شده است.