3. وظایف و مأموریت­ها

به طور کلی وظایف کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات به شرح ذیل بوده است.

       تخصیص اعتبار و بررسی نحوه هزینه کرد 1 تا 3 درصد  پژوهشی

       تدوین و به روز رسانی سیاست ها و او اویت های کمیسیون تخصصی

     بررسی طرح های ثبت شده در دستگاه های مشمول سامانه سمات

       تحلیل تخصیص اعتبار 1 تا 3 درصد در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش مجلس

       جزء یکم بند میم ماده 244 قانون برنامه پنجم توسعه

       تدوین و به روز رسانی سیاست ها و او اویت های کمیسیون تخصصی

       بررسی همراستا بودن گزارش اعتبارات تحقیقاتی دستگاه ها با سیاست ها و اولویت های عتف

       تحلیل بند 224 قانون بودجه در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش مجلس

       بررسی و تصویب طرح های کلان ملی

       معرفی مدیر و اعضای کمیته راهبری طرح های کلان ملی

       نظارت بر اجرا و ارزشیابی طرح­های کلان ملی

       اعلام پایان طرح و ارائه دستاوردهای طرح­های کلان ملی

       ارائه گزارشات موردی درخواستی دبیرخانه از جمله گزارش وضعیت طرح در مقاطع مختلف و ارائه نتایج کسب شده در طرح

       بررسی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

       تعیین مصادیق موسسات تحقیقاتی حاکمیتی در حوزه تخصصی مربوطه بر اساس فهرست ارائه شده توسط دبیرخانه

       انجام سایر امور محوله در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

       پیشنهاد اساسنامه، ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر مناطق ویژه علم و فناوری

       نظارت بر طرح های اجرایی و فعالیت های مناطق ویژه علم و فناوری

       پاسخ به نامه های ارجاعی به کمیسیون تخصصی از طرف دبیرخانه

       تهیه گزارش های موردی خواسته شده از جانب دبیرخانه از جمله گزارشات ماهیانه، سالیانه و ...

       پیشنهاد نظام سیاستگذاری علم و فناوری نوآوری

       تعیین محورهای پژوهشهای راهبردی و ملی مورد در چارچوب اسناد بالادستی

       پیشنهاد راهبردی برنامه های کلان توسعه دهنده علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم انداز اسناد بالادستی.

       پیشنهاد اولویت های ملی طرح های بلند مدت سرمایه گذاری در بخش های علوم، تحقیقات و فناوری

       اخذ اولویت های ملی و طرح های مورد نیاز دستگاه های اجرایی

       اخذ اولویت­های نیاز درون دستگاهی در حوزه علم و فناوری در حمل و نقل و عمران

       پیشنهاد سیاست های نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت های علم و فناوری

       تعیین شاخص­های ارزیابی فعالیت های علم و فناوری

       اخذ اطلاعات بر اساس شاخص­های ارزیابی

       پیشنهاد سیاست­های اجرایی ترک همکاری­های بین المللی و جذب منابع خارجی

       تدوین روش­های اجرایی توسعه همکاری بین المللی

       پیشنهاد تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار و با رویکرد تحقیق و توسعه پایدار

       تدوین راه­های ارتباطی با نظام برنامه­ریزی علوم، تحقیقات و فناوری منطقه­ای و استانی

       آینده‌پژوهی حوزه حمل‌ونقل و عمران. وضعیت ایران، منطقه و جهان در سال‌های آینده.

       رصد تحولات علمی و فنی حمل‌ونقل در منطقه و جهان

       تعیین اولویت‌های آموزشی و پژوهشی در نیل به جایگاه اول علمی علم و فناوری

       شناسایی نقاط ضعف و قوت علم و فناوری در حمل‌ونقل و عمران به تفکیک حوزه‌ها و بخش‌های مختلف

       راهکارهای ارتباط دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در علم و فناوری

       ارائه راهکار برای جهت‌دهی پایان­نامه­های دانشگاهی با توجه به نیاز صنعت