جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران

 

1. اطلاعات کلی جلسات

 

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران از ابتدای تشکیل تا پایان مهر ماه 1399 در مجموع 96 جلسه برگزار کرده است که در جدول و نمودار زیر به تفکیک سال دیده می شود

 

سال

تعداد جلسات

نفرساعت

1392

36

-

1393

11

247

1394

9

206

1395

14

336

1396

8

200

1397

9

200

1398

6

144

1399

3

100

جمع

96

1433

 

2. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

ü      تعیین تکلیف و خاتمه طرح های کلان ملی " مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی طراحی شهری اسلامی ایرانی" و " طرح کلان ملی سیستم هوشمندسازی حمل و نقل ریلی درون و برون شهری"

ü      برگزاری جلسات با شرکت راه آهن و دانشگاه علم و صنعت ایران برای فراهم آوردن بستر برای تغییر شرح خدمات و ادامه طرح کلان ملی " ایجاد فناوری ملی سامانه حمل‌ونقل ریلی پر سرعت"

ü      تعریف، تصویب و نظارت بر اجرای "طرح کلان ملی ارتقای ایمنی راه های کشور"

ü      به روز­رسانی اولویت های پژوهش و فناوری در حوزه حمل و نقل و عمران

ü      ارائه شرح خدمات سند راهبرد ملی توسعه علم و فناوری در حمل و نقل و عمران

ü      ارائه پیشنهادیه برای تعریف طرح " برنامه ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه حمل­ونقل و عمران"

ü      تدوین و ارائه گزارش علم و فنّاوری کمیسیون‌ تخصصی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران

ü      بررسی و ارائه وضع موجود حمل‌ونقل و عمران به تفکیک :مودهای حمل‌ونقل، زیرساخت‌های عمرانی، مسکن، شهرسازی، محیط‌زیست و توسعه پایدار، پدافند غیرعامل،  و ترسیم وضعیت مطلوب علم و فناوری در حوزه حمل و نقل و عمران

ü      ارائه مدل تعیین اولویت های پژوهشی و آینده پژوهی

ü      بررسی و ارائه گزارش چالش های محوری دستگاه های اجرایی و پیشنهاد پروژه های پژوهشی در راستای چالش­های دستگاه­های اجرایی

ü      بررسی عملکرد پژوهشی دستگاه­های اجرایی عضو کمیسیون

ü      تدوین و تصویب پپیشنهادیه برای طرح " کاربست پیاده­سازی برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه­های کشور" و ارائه آن به وزارت راه، مسکن و شهرسازی

ü      بررسی و ارائه پیشنهاد برای مفاد بودجه سال 1400

ü      بررسی و تعیین تکلیف طرح های بارگذاری شده در سامانه سمات

جدول زیر تعداد طرح‏های ثبت شده و تأییدشده کمیسیون در ذیل اولویت‌های کمیسیون در سامانه ملی سمات در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است در سال 93 به دلیل عدم وجود بند قانونی، طرحی در سامانه سمات ثبت نشده است

تعداد طرح‏های ثبت شده کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران در سال‌های مختلف

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1392

941

603

1394

150

77

1395

130

53

1396

80

44

1397

52

26

1398

-

نهایی نشده است

 [1] مستندات این جلسات در دبیرخانه موجود نمی‌باشد.