حمل ‌و نقل و عمران

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران  فعالیت خود را از اواخر سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول  این سال‌ها، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه حمل‌ونقل و عمران صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نماینده وزارت راه و شهرسازی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون (مورخ 31/01/1394) از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضا انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر علیرضا رهایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر حسن زیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

13/06/1389

24/04/1396

2

دکتر محمود صفارزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

25/04/1396

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت راه و شهرسازی

دکتر محمد شکرچی زاده

2

وزارت کشور

مهندس هوشنگ خندان دل

3

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر مجتبی صانعی

4

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر مرتضی اشنه‌در

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر شاهین آخوندزاده

6

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر مرجان فقیه نصیری

7

وزارت نیرو

مهندس محمد حسین خرازی‌فرد

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر محمد تقی احمدی

9

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

مهندس مسعود زندی

10

سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر مهدی شرع پسند

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون حمل ونقل و عمران

 

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر محمود صفارزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2

دکترسیدغلامرضا شیرازیان

عضو هیئت علمی دانشگاه شمال

3

مهندس محمد سعیدی‌کیا

-

4

دکتر علیرضا رهایی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

دکتر علی نورزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

6

دکتر سید مهدی هاشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی چابهار

7

دکتر محمد گلابچی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

8

دکتر علی محمد نوریان

عضو هیئت علمی دانشگاه شمال