حمل ‌و نقل و عمران

معرفی: تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران

 

1.        تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران  فعالیت خود را از اواخر سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طولاین سال‌ها، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه حمل‌ونقل و عمران صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نماینده وزارت راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون (مورخ 31/01/1394) از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضا انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر علیرضا رهایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

فهرست اسامی رؤسای کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

 ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمد شکرچی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

31/01/1394

هم اکنون

2

دکتر علیرضا رهایی

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

13/06/1389

31/01/1394

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمود صفارزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

25/04/1396

هم اکنون

2

دکتر حسن زیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

13/06/1389

24/04/1396

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیونتخصصی حمل ونقل و عمران

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت راه و شهرسازی

دکتر محمد شکرچی زاده

2

وزارت کشور

دکتر مهدی جمالی نژاد

3

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر مجتبی صانعی

4

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر سیروس وثوقی

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر شاهین آخوندزاده

6

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر مرجان فقیه نصیری

7

وزارت نیرو

مهندس محمد حسین خرازی‌فرد

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر محمد تقی احمدی

9

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر مجید حمامی

10

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر بهزاد اقبال خواه

11

سازمان برنامه و بودجه

دکتر شهرام فیضی

12

سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر مهدی شرع پسند

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیونحمل ونقل و عمران

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

هیات علمی پژوهشگاه زلزله

2

دکتر داوود مستوفی نژاد

هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

3

دکتر یعقوب قلی­پور

هیات علمی دانشگاه تهران

4

دکتر علی نورزاد

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

5

دکتر حمیدرضا عظمتی

هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

6

دکتر مهدی فلاح تفتی

هیات علمی دانشگاه یزد

7

مهندس محمد سعیدی کیا

بنیاد مستضعفان

8

دکتر جبارعلی ذاکری

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

9

دکتر محمود صفارزاده

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

10

دکتر نادر طباطبایی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

11

دکتر محمد کرمانشاه

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

12

دکتر محسن حائری

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

13

دکتر امیر ساعدی داریان

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

14

دکتر محمدحسین غفاری

مدیر عامل شرکت نوید ساختار بهینه

 

 

1. وظایف و ماموریتها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

3-1. اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالش‌های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

 

3-2. سایر ماموریتها

علاوه بر وظایفی که در آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی ذکر شده است شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی دارای وظایف و ماموریتهای بسیاری است که در قوانین و آیین نامه های مختلف به آنها اشاره شده است و کمیسیون های تخصصی در اجرای این ماموریتها نیز به کمیسیون دایمی و دبیرخانه شورا کمک می کنند که عبارتند از:

1- برگزاری جلسات ماهیانه کمیسیون، ارائه صورتجلسات و پیگیری تحقق مصوبات؛

2- حضور دبیر کمیسیون در جلسات مرتبط از جمله کمیسیون هماهنگی و جلساتی که از طرف دبیرخانه ارجاع داده می شود؛

3- تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری و به روزرسانی آنها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

4- کمک به تحقق هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های عضو کمیسیون تخصصی جهت اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری؛

5- بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر همراستا بودن؛ آنها با سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری و ارایه گزارش های تحلیلی مربوطه؛

6- ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاههای عضو کمیسیون و بررسی همراستایی عملکرد آنها با سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش‌های تحلیلی مربوطه؛

7- شناسایی مهمترین نیازهای دستگاه های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

8- ترغیب دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری جهت پاسخگویی به نیازهای دستگاههای مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

9- پایش و ارزیابی سیاست‌های کلان علم، فناوری و نوآوری و کمک به بهبود و اجرای این سیاست‌ها و ارایه گزارش‌های تحلیلی مرتبط در حوزه کمیسیون تخصصی؛

10- رصد، پایش و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های (ساختاری، نهادی و ...) توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

11- نظارت و کمک به پیشبرد برنامه ملی آینده‌نگاری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

12- کمک به سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به دبیرخانه؛

13- نظارت بر اجرایی سازی سیاست های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه های عضو کمیسیون؛

14- بررسی نظام بودجه‌ریزی و تامین مالی پژوهش و فناوری در کشور و ارایه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن و رفع نواقص و کاستی‌ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

15- انجام مطالعات ترازیابی درخصوص سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها و ارایه پیشنهادهای لازم در حوزه کمیسیون تخصصی؛

16- پیشنهاد حذف یا تغییر قوانین و مقررات فعلی و تدوین و پیشنهاد قوانین، لوایح، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی جدید جهت تسریع توسعه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

17- ارایه پیشنهاد در خصوص سیاستگذاری‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه، همکاری‌های فناورانه ملی و بین‌المللی، ادغام‌ها و خریدهای شرکت‌های فناوری‌محور؛

18- ارایه پیشنهاد درخصوص تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور، توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی و جذب منابع داخلی و خارجی در زمینه‌های آموزش، تحقیق و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

19- برگزاری نشست و هم اندیشی در مورد موضوعات مهم تخصصی روز، اظهارنظر در امور فنی و تخصصی مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی و ارائه جمع بندی از طریق دبیرخانه به مسئولین ذیربط جهت تصمیم‌سازی؛