حمل ‌و نقل و عمران

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران  فعالیت خود را از اواخر سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول این سال‌ها، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه حمل‌ونقل و عمران صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نماینده وزارت راه و شهرسازی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون (مورخ 31/01/1394) از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضا انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر علیرضا رهایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

 ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر حسن زیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

13/06/1389

24/04/1396

2

دکتر محمود صفارزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

25/04/1396

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

 ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت راه و شهرسازی

دکتر محمد شکرچی زاده

2

وزارت کشور

مهندس هوشنگ خندان دل

3

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر مجتبی صانعی

4

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر مرتضی اشنه‌در

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر شاهین آخوندزاده

6

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر مرجان فقیه نصیری

7

وزارت نیرو

مهندس محمد حسین خرازی‌فرد

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر محمد تقی احمدی

9

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر مجید همامی

10

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر بهزاد اقبال خواه

11

سازمان برنامه و بودجه

آقای ساسان زاهدی

12

سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر مهدی شرع پسند

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون حمل ونقل و عمران

 

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر سیدمهدی ابطحی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

2

دکتر منصور حاجی حسینلو

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

3

دکتر امیرساعدی داریان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4

دکتر عبدالرضا سروقدمقدم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

5

مهندس محمد سعیدی کیا

 

6

دکتر حمیدرضا صارمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

7

دکتر محمود صفارزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

8

دکتر محمود محمدحسین‌زاده‌گلابچی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

9

دکتر علی نورزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10

دکتر علی‌محمد نوریان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

لازم به ذکر است که آخرین تغییرات طبق مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی  عتف می­باشد که برای توشیح ریاست محترم جمهور ارسال شده است.