جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

 

1. اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل دولت یازدهم (12 مرداد 1392) تا پایان خرداد ماه سال 1401 ذکر شده است.

 

تعداد جلسات برگزارشده از سال 1393 تا پایان خرداد ماه سال 1401

سال

تعداد جلسات

کمیسیون مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

کمیسیون حقوقی و قضایی

کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

1393

8

7

-

1394

7

7

-

1395

2

8

-

1396

6

3

-

از آذر ماه 1397

4

-

4

1398

-

-

7

1399

-

-

22

1400

-

-

24

تا پایان خرداد ماه سال 1401

-

-

3

جمع

28

25

60

 

 

2. اهم فعالیت­ ها، نتایج و دستاوردها

 

بررسی و تأیید طرح ­های پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی

جدول زیر تعداد طرح ‏های ثبت شده، تأیید شده توسط کمیسیون و اعتبارات پژوهشی پیش ‌بینی‌ شده و پرداخت ‌شده ذیل اولویت ‌های کمیسیون را در سال‌های مختلف نشان می ‌دهد.

لازم به یادآوری است در سال 1393 به دلیل عدم وجود بند قانونی، طرحی در سامانه سمات ثبت نشده است.

 

تعداد طرح های سامانه سمات ملی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

سال

تعداد طرح ‌های ثبت شده

تعداد طرح‌ های پذیرفته شده

1392

69

23

1394

29

14

1395

43

14

1396

-

11

 

 

تعداد طرحهای سامانه سمات ملی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

 

سال

تعداد طرح ‌های ثبت شده

تعداد طرح‌ های پذیرفته شده

1394

303

229

1395

492

295

1396

-

358

1397

-

231

 

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی:

از ابتدای ادغام دو کمیسیون قبلی و تشکیل کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی در آذر ماه 1397  تا کنون (پایان اسفند 1399) سی و سه جلسه تخصصی برگزار گردیده است. در این جلسات ابتدا اعضای حقیقی کمیسیون توسط نمایندگان دستگاه­ های اجرایی عضو کمیسیون انتخاب شدند، در ادامه در جلسات سوم تا پنجم کمیسیون به بررسی و احصاء چالش ­های کلان ملی در حوزه تخصصی کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی پرداخته شد.

پنجمین و ششمین جلسه کمیسیون به بررسی و دریافت نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون به ­منظور ارائه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعلام به مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور پرداخته شد.

در سال جاری، کمیسیون با تعیین 8 اولویت کاری، در حال تدوین گزارش ­های مشاوره ­ای درخصوص این اولویت ­ها از طریق برگزاری دو نشست تخصصی در هر ماه است.

 

تعداد طرح های سامانه سمات ملی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

 

سال

تعداد طرح ‌های ثبت شده

تعداد طرح‌ های پذیرفته شده

تعداد طرح‌ های رد شده

1398

342

302

40

1399

-

330

-

1400

-

276

-