مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

معرفی، تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

 

1.تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از ادغام کمیسیون ­های تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و حقوقی و قضایی تشکیل شده است. موضوع ادغام کمیسیو­ن ­ها در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف در تاریخ 23/07/1397 به منظور افزایش اثربخشی و رفع هم ­پوشانی بین کمیسیون­ های تخصصی، مطرح و تصویب شد.

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت ‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌ های راهبردی و استخراج طرح‌ های کلان ملی ذیل حوزه ‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌ های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌ های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌ های خود را بر این حوزه نیز معطوف کرد.

 کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی سال در 1392 پس از درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفت. این کمیسیون فعالیت خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌ های این کمیسیون بیشتر معطوف به نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه ‌های اجرایی حوزه مربوط و تدوین اولویت ‌ها‌ی کمیسیون براساس سیاست ‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی بود.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، رئیس کمیسیون تخصصی ترجیحاً از میان نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌ شود.

 

رؤسای کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر لطف­ا... فروزنده دهکردی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

از ابتدا

-

 

رؤسای کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر ابراهیم عزیزی

-

از ابتدا

-

2

دکتر حسین مهرپور محمدآبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

-

-

 

رؤسای کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از زمان ادغام تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمود حکمت ­نیا

نماینده وزارت دادگستری

23/07/1397

تاکنون

 

2-2. دبیر کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می ‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی با حق رأی منصوب می ‌گردد.

دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فناوری اطلاعات

25/04/1396

29/08/1397

2

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

08/10/1393

24/04/1396

3

دکتر علی ­اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

08/08/1389

07/10/1393

 

دبیران کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر صفر بیگ ‌زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

25/04/1396

30/08/1397

2

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/01/1393

24/04/1396

 

دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از زمان ادغام تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر سید حبیب­ الله طباطبائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

03/12/1398

تاکنون

2

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فناوری اطلاعات

29/08/1397

03/12/1398

 

 2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر می ‌باشد:

 

فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی تا خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی

آقای دکتر علیرضا نظری

2

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت

دکتر افسانه شفیعی

3

وزار‌ت نفت

آقای دکتر محمدصادق جوکار

4

وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقای دکتر احمد خانی نوذری

5

وزار‌ت جهاد کشاورزی

آقای دکتر علی کیانی راد

6

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر مرتضی فرخی

7

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر شاپور محمدی

8

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر نیلوفر مراد حاصل

9

مرکز مدیریت حوزه‌ های‌ علمیه

آقای حجت ­الاسلام ­و­المسلمین سعید فراهانی ­فر

10

وزارت دادگستری

آقای دکتر محمود حکمت ­نیا

11

سازمان برنامه و بودجه کشور

آقای دکتر محمدرضا میرزایی

12

سازمان اداری و استخدامی کشور

دکتر محمدتقی نبیئی

 

2-4.  اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌ نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه مطابق "شیوه ­نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می­ رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون ‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌ صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب ‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می ‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌ شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی تا خرداد ماه سال 1401

سمت علمی

نام اعضاء

ردیف

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد ابویی اردکان

1

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اسفندیار جهانگرد

2

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

دکتر توکل حبیب ­زاده

3

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید حبیبا

4

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سیدمصطفی رضوی

5

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر حبیب­اله رعنایی کردشولی

6

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

7

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

8

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمدعلی سرلک

9

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

10

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محسن صفری

11

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فاطمه قناد

12

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرحسین مزینی

13

مدیر عامل آزمایشگاه ­های صنایع انرژی

دکتر سیدمحسن میرصدری

14

نماینده انجمن ­ها و قطب ­های علمی

دکتر حسن عابدی جعفری

15

عضو پژوهشگاه قوه قضائیه

دکتر حامد نیکونهاد

16

            عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

17

 

3- وظایف و مأموریت ­ها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌ های سیاستی مناسب یا گزینه‌ های تصمیم‌ گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می ‌شود.

 

3-1. اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یک­ ساله جهت رفع چالش ‌های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و؛

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

 

3-2. سایر مأموریت ­ها

علاوه بر وظایفی که در آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی ذکر شده است شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی دارای وظایف و مأموریت ­های بسیاری است که در قوانین و آیین ­نامه ­های مختلف به آنها اشاره شده است و کمیسیون­ های تخصصی در اجرای این مأموریت ­ها نیز به کمیسیون دایمی و دبیرخانه شورا کمک می ­کنند که عبارتند از:

1- برگزاری جلسات ماهیانه کمیسیون، ارائه صورتجلسات و پیگیری تحقق مصوبات؛

2- حضور دبیر کمیسیون در جلسات مرتبط از جمله کمیسیون هماهنگی و جلساتی که از طرف دبیرخانه ارجاع داده می ­شود؛

3- تدوین سیاست‌ ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری و به ­روزرسانی آنها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

4- کمک به تحقق هماهنگی‌ های لازم میان دستگاه ‌های عضو کمیسیون تخصصی جهت اجرای سیاست ‌ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری؛

5- بررسی و اعلام نظر درخصوص طرح‌ های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر همراستا بودن آنها با سیاست ­ها و اولویت ­های پژوهش و فناوری و ارایه گزارش ­های تحلیلی مربوطه؛

6- ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه­ های عضو کمیسیون و بررسی همراستایی عملکرد آنها با سیاست ‌ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش ‌های تحلیلی مربوطه؛

7- شناسایی مهمترین نیازهای دستگاه­ های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

8- ترغیب دانشگاه ­ها و مراکز پژوهش و فناوری جهت پاسخگویی به نیازهای دستگاه ­های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

9- پایش و ارزیابی سیاست های کلان علم، فناوری و نوآوری و کمک به بهبود و اجرای این سیاست ‌ها و ارایه گزارش ‌های تحلیلی مرتبط در حوزه کمیسیون تخصصی؛

10- رصد، پایش و بررسی فرصت ‌ها و چالش‌ های (ساختاری، نهادی و ...) توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

11- نظارت و کمک به پیشبرد برنامه ملی آینده ‌نگاری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

12- کمک به سیاستگذاری، برنامه ­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ ها و مؤسسات دانش ­بنیان به دبیرخانه؛

13- نظارت بر اجرایی ­سازی سیاست ­های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه­ های عضو کمیسیون؛

14- بررسی نظام بودجه‌ ریزی و تأمین مالی پژوهش و فناوری در کشور و ارایه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن و رفع نواقص و کاستی ‌ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

15- انجام مطالعات ترازیابی درخصوص سیاست ‌ها، قوانین و برنامه ‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها و ارایه پیشنهادهای لازم در حوزه کمیسیون تخصصی؛

16- پیشنهاد حذف یا تغییر قوانین و مقررات فعلی و تدوین و پیشنهاد قوانین، لوایح، برنامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها و آیین ‌نامه ‌های اجرایی جدید جهت تسریع توسعه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

17- ارایه پیشنهاد درخصوص سیاستگذاری ‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری طرح ‌های تحقیقاتی و فناورانه، همکاری ‌های فناورانه ملی و بین ‌المللی، ادغام ‌ها و خریدهای شرکت‌ های فناوری‌ محور؛

18- ارایه پیشنهاد درخصوص تجاری ‌سازی و کاربردی‌ سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور، توسعه همکاری‌ های ملی و بین ‌المللی و جذب منابع داخلی و خارجی در زمینه ‌های آموزش، تحقیق و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

19- برگزاری نشست و هم ­اندیشی در مورد موضوعات مهم تخصصی روز، اظهارنظر در امور فنی و تخصصی مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی و ارائه جمع ­بندی از طریق دبیرخانه به مسئولین ذیربط جهت تصمیم ‌سازی.