مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

معرفی: تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

 

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از ادغام کمیسیون­های تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و حقوقی و قضایی تشکیل شده است. موضوع ادغام کمیسیو­ن­ها در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف به منظور افزایش اثربخشی و رفع همپوشانی بین کمیسیونهای تخصصی، مطرح و تصویب شد.

الف: کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌های خود را بر این حوزه نیز معطوف کرد.

ب: تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی سال در 1392 پس از درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفت. این کمیسیون فعالیت خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط و تدوین اولویت‌ها‌ی کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی بود.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، و نسخه های قبلی  آن رئیس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

الف: آقای دکتر لطف‌ا... فروزنده دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدتی ریاست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی را بر عهده داشتند و  پس از ایشان، برای مدت طولانی رئیسی برای این کمیسیون انتخاب نشد.

 ب: همچنین آقای دکتر حسین مهرپور محمدآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته) و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی به عنوان رییس کمیسیون مذکور انتخاب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر ابراهیم عزیزی برای مدت کوتاهی ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

پ: پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با حضور اکثریت کل اعضای کمیسیون، رییس از بین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون انتخاب شد و آقای دکتر محمود حکمت نیا  نماینده وزارت دادگستری با اکثریت آرا به ریاست کمیسیون انتخاب شدند.

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ردیف

عنوان کمیسیون

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

 

مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

03/12/1398

هم اکنون

2

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

29/08/1397

03/12/1398

3

حقوق و قضایی

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/01/1393

24/04/1396

4

دکتر صفر بیگ‌زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

25/04/1396

30/08/97

5

مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

دکتر علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

08/08/1389

07/10/1393

6

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

08/10/1393

24/04/1396

7

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

25/04/1396

29/08/97

 2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی

آقای دکتر علیرضا نظری

2

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت

خانم دکتر مرجان فقیه نصیری

3

وزار‌ت نفت

آقای دکتر علی مبینی دهکردی

4

وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقای دکتر حجت اله میرزایی

5

وزار‌ت جهاد کشاورزی

آقای دکتر علی کیانی

6

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر علی اسلامی پناه

7

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر شاپور محمدی

8

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای دکتر نیلوفر مرادحاصل

9

مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه

آقای حجت­الاسلام  و المسلمین سعید فراهانی فر

10

وزارت دادگستری

آقای دکتر محمود حکمت نیا

11

سازمان برنامه و بودجه

آقای دکتر محمدرضا میرزایی

12

سازمان اداری و استخدامی کشور

دکتر محمد تقی نبیئی

2-4 اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی به شرح جدول زیر است:

جدول  فهرست اعضای حقیقی کمیسیون

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد ابویی اردکان

1

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اسفندیار جهانگرد

2

هیات علمی دانشگاه امام صادق

دکتر توکل حبیب زاده

3

هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید حبیبا

4

هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر سیدمصطفی رضوی

5

هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر حبیب اله رعنایی کردشولی

6

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

7

هیات علمی دانشگاه امام صادق

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

8

هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمدعلی سرلک

9

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد سعیدی مهراباد

10

هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محسن صفری

11

هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فاطمه قناد

12

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرحسین مزینی

13

مدیر عامل آزمایشگاههای صنایع انرژی

دکتر سیدمحسن میرصدری

14

نماینده

(انجمن ها و قطب های علمی)

دکتر حسن عابدی جعفری

15

 

3. وظایف و ماموریتها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

3-1. اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالش‌های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

 

3-2. سایر ماموریتها

علاوه بر وظایفی که در آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی ذکر شده است شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی دارای وظایف و ماموریتهای بسیاری است که در قوانین و آیین نامه های مختلف به آنها اشاره شده است و کمیسیون های تخصصی در اجرای این ماموریتها نیز به کمیسیون دایمی و دبیرخانه شورا کمک می کنند که عبارتند از:

1- برگزاری جلسات ماهیانه کمیسیون، ارائه صورتجلسات و پیگیری تحقق مصوبات؛

2- حضور دبیر کمیسیون در جلسات مرتبط از جمله کمیسیون هماهنگی و جلساتی که از طرف دبیرخانه ارجاع داده می شود؛

3- تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری و به روزرسانی آنها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

4- کمک به تحقق هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های عضو کمیسیون تخصصی جهت اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری؛

5- بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر همراستا بودن؛ آنها با سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری و ارایه گزارش های تحلیلی مربوطه؛

6- ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاههای عضو کمیسیون و بررسی همراستایی عملکرد آنها با سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش‌های تحلیلی مربوطه؛

7- شناسایی مهمترین نیازهای دستگاه های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

8- ترغیب دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری جهت پاسخگویی به نیازهای دستگاههای مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

9- پایش و ارزیابی سیاست‌های کلان علم، فناوری و نوآوری و کمک به بهبود و اجرای این سیاست‌ها و ارایه گزارش‌های تحلیلی مرتبط در حوزه کمیسیون تخصصی؛

10- رصد، پایش و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های (ساختاری، نهادی و ...) توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

11- نظارت و کمک به پیشبرد برنامه ملی آینده‌نگاری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

12- کمک به سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان به دبیرخانه؛

13- نظارت بر اجرایی سازی سیاست های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه های عضو کمیسیون؛

14- بررسی نظام بودجه‌ریزی و تامین مالی پژوهش و فناوری در کشور و ارایه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن و رفع نواقص و کاستی‌ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

15- انجام مطالعات ترازیابی درخصوص سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها و ارایه پیشنهادهای لازم در حوزه کمیسیون تخصصی؛

16- پیشنهاد حذف یا تغییر قوانین و مقررات فعلی و تدوین و پیشنهاد قوانین، لوایح، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی جدید جهت تسریع توسعه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

17- ارایه پیشنهاد در خصوص سیاستگذاری‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه، همکاری‌های فناورانه ملی و بین‌المللی، ادغام‌ها و خریدهای شرکت‌های فناوری‌محور؛

18- ارایه پیشنهاد درخصوص تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور، توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی و جذب منابع داخلی و خارجی در زمینه‌های آموزش، تحقیق و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

19- برگزاری نشست و هم اندیشی در مورد موضوعات مهم تخصصی روز، اظهارنظر در امور فنی و تخصصی مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی و ارائه جمع بندی از طریق دبیرخانه به مسئولین ذیربط جهت تصمیم‌سازی؛