مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌های خود را بر این حوزه نیز معطوف نموده است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رئیس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

جناب آقای دکتر لطف‌ا... فروزنده دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدتی ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند. پس از ایشان، رئیس کمیسیون تاکنون انتخاب نشده است.

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

08/08/1389

07/10/1393

2

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

08/10/1393

24/04/1396

3

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

25/04/1396

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر علیرضا نظری

2

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر مرجان فقیه نصیری

3

وزارت نفت

دکتر علی مبینی دهکردی

4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر علی سرزعیم

5

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر سیدحسن کاظمی

6

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آقای ابوالفضل اکرمی

7

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

دکتر نیلوفر مراد حاصل

8

مرکز مدیریت حوزه های‌ علمیه

حجت الاسلام و المسلمین آقا نظری

9

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر محمد سعید تسلیمی

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکتر حسن دانایی فرد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2

دکتر علی رضائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3

دکتر سید مصطفی رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4

دکتر علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

5

دکتر حسن درگاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

6

دکتر حبیب ا... سلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه ‌تهران

7

دکتر محسن مهرآرا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

8

دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

9

دکتر محمدرضا آراستی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

10

دکتر کامران ندری

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

11

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی