جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

1. اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. جدول زیر مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون را به تفکیک هر سال نشان می‌دهند.


 

2.اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

       استخراج چالش­ها و تعریف پروژه های مبتنی بر حل این چالشها

       تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور (1399-1395) در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی

       تدوین سند علم و فناوری بخش کشاورزی: برگزاری نشست های یک روزه ( 10 اسفند 96 و 25 مرداد 97) در راستای تدوین سند

       بررسی و تایید هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهشی در سامانه سمات

 

 

تعداد طرح‏ها پژوهشی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی در سال‌های مختلف

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1391

405

240

1392

2039

1568

1394

414

367

1395

527

382

1396

470

333

1397

361

238

جمع

 

3128

 

v     راهبری طرح­های کلان ملی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پنج طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از 48 طرح کلان ملی مصوب را به شرح جدول 4-۱۳ راهبری می‏نماید که با توجه به مصوبه 4 جلسه بیستم شورای عالی عتف3 طرح کلان این کمیسیون اولویت‌دار و 2 طرح کلان نیازمند بازنگری اعلام شده است. این کمیسیون سهمی 13 درصدی از اعتبار مصوب طرح‌های کلان ملی را به خود اختصاص داده است.

مشخصات طرح‌های کلان کمیسیون

شماره

نام طرح

دستگاه سفارش‌دهنده

مجری محوری

اولویت طرح بر اساس مصوبه جلسه بیستم شورای عالی عتف

1

دانش و فنّاور‏ی بازیافت پساب‏ها‏ی شهری،‌ صنعت و کشاورزی

وزارت نیرو

دانشگاه تهران

اولویت‌دار

2

مدیریت جامع حوزه‏ها‏‏ی آبخیز

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نیازمند بازنگری

3

مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس

اولویت‌دار

4

بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشک‌سالی

وزارت نیرو

دانشگاه شهید بهشتی

اولویت‌دار

5

دانش و فنّاور‏ی استفاده از آب دریا و آب­های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نیازمند بازنگری