جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

1. اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین‌ نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. جدول ذیل اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تا پایان خرداد ماه سال 1401 ذکر شده است.

 

جلسات تشکیل شده کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی از ابتدا تا خرداد ماه سال 1401

سال

تعداد جلسات

از ابتدا تا پایان سال 1391

50

1392

4

1393

9

1394

15

1395

9

1396

11

1397

13

1398

13

1399

10

1400

6

تا پایان خرداد ماه سال 1401

0

جمع

140

2. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

·        استخراج چالش­ ها و تعریف پروژه ­های مبتنی بر حل این چالش­ ها؛

·        تدوین سیاست ‌ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری کشور (1399-1395) در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛

·        تدوین سند علم و فناوری بخش کشاورزی: برگزاری نشست­ های یک­ روزه ( 10 اسفند 1396 و 25 مرداد 1397) در راستای تدوین سند؛

·        بررسی و تأیید هزینه‌ کرد یک­ درصد اعتبارات دستگاه‌ های اجرایی در امور پژوهشی در سامانه سمات ملی.

 

تعداد طرح ‏های سامانه سمات ملی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

سال

تعداد طرح‌ های ثبت شده

تعداد طرح‌ های تأیید شده

تعداد طرح‌ های رد شده

1391

405

240

165

1392

2039

1568

471

1393

-

-

-

1394

414

367

47

1395

527

382

145

1396

470

333

137

1397

361

238

123

1398

290

247

43

1399

-

105

-

1400

-

201

-

 

3. راهبری طرح های کلان ملی

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی 5 طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از 48 طرح کلان ملی مصوب را به شرح جدول زیر راهبری می ‏نماید.

 

وضعیت نهایی طرح ‌های کلان ملی کمیسیون تخصصی

 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

طرح

دستگاه سفارش دهنده

مجری محوری

وضعیت

1

استفاده از آب های نامتعارف در شرب و صنعت

وزارت نیرو

دانشگاه تهران

اولویت ‌دار

2

مدیریت جامع حوزه‏ ها‏‏ی آبخیز

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اولویت دار

3

مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس

اولویت ‌دار

4

بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی

وزارت نیرو

دانشگاه شهید بهشتی

مختومه

5

دانش و فناور‏ی استفاده از آب دریا و آب ­های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت

وزارت جهاد کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اولویت دار