کمیسیون تخصصی انرژی

معرفی کمیسیون

تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی انرژی فعالیت خود را از سال 1388 با انتخاب دبیر کمیسیون آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه انرژی قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه انرژی، پایش و ارزیابی فنّاورانه حوزه انرژی کشور بر مبنای فنّاوری‌های راهبردی، تدوین احکام پیشنهادی پژوهش و فنّاوری حوزه انرژی جهت درج در برنامه ششم توسعه، تهیه و تصویب اولویت‌های پژوهش و فنّاوری حوزه انرژی کشور ذیل برنامه 5 ساله ششم کشور، نظارت بر طرح ملی آینده‌نگاری حوزه انرژی و همچنین تدوین سند راهبردی علم، فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی کشور و شناسایی مهمترین چالش‌های ملی و نیازهای دستگاههای مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی را در دست اجرا دارد.

 

·        اعضای کمیسیون

رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/01/1398، رییس کمیسیون تخصصی ترجیحا از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

 

روسای کمیسیون از ابتدای تشکیل تا انتهای اردیبهشت 98

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

سال

1

دکتر محمدرضا مقدم

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فنّاوری وزارت نفت

از............................

تا 11/12/1395

2

مهندس حبیب ا... بیطرف

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فنّاوری وزارت نفت

از 11/12/1395

تا 08/02/1398

3

دکتر سعید محمدزاده

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فنّاوری وزارت نفت

از 08/02/1398

تا کنون

دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/01/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد. اسامی و مشخصات دبیران کمیسیون از ابتدای تشکیل تا انتهای اردیبهشت 1398 در جدول ذیل بیان شده است:

 

 

دبیران کمیسیون از ابتدای تشکیل تا انتهای اردیبهشت 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

سال

1

دکتر محمد جواد عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

2

دکتر ناصر باقری مقدم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

از ......................

تا 28/04/1396

3

دکتر سید فرهنگ فصیحی

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

از 28/04/1396

09/07/98

4

دکتر علیرضا خاوندی

عضو هیئت علمی و رییس پژوهشگاه مواد و انرژی

از 09/07/98

تاکنون

اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی انرژی در دولت دوازدهم به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

فهرست اعضای حقوقی کمیسیون انرژی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت نفت

دکتر سعید محمدزاده

2

وزارت نیرو

دکتر مجید فرمد

3

وزارت راه و شهرسازی

دکتر بهروز محمدکاری

4

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس صفوی فرخی

5

سازمان انرژی اتمی

دکتر جواد کریمی­ثابت

6

مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

دکتر جواد مشایخ

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر بهزاد رایگانی

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر جعفر توفیقی­داریان

9

سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر زهره سالاروند

10

سازمان برنامه و بودجه کشور

مهندس مجید نامنی

 

اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه مطابق "شیوه­نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون­های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می­رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی انرژی به شرح جدول ذیل است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

داوود منظور

هیات علمی دانشگاه امام صادق

2

عباس علی آبادی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره گروه مپنا شرکت مهندسی مپنا

3

سید امیرحسین زمزمیان

هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

4

علیرضا صدیقی انارکی

هیات علمی دانشگاه یزد

5

مهدی اسکروچی

مدیر عامل شرکت طرح و اندیشه پترو آزما

6

محمد رحیمی

هیات علمی دانشگاه سمنان

7

محسن مسیحی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

8

حمید امیدوار

هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9

نوراله کثیری

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

10

مهندس سید محسن مرجانمهر

هیات علمی پژوهشگاه نیرو

11

سید فرهنگ فصیحی لنگرودی

هیات علمی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت

12

ناصر باقری مقدم

هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

13

مجید صفار اول

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(نماینده قطب)