کمیسیون تخصصی انرژی

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی انرژی فعالیت خود را از سال 1388 با انتخاب دبیر کمیسیون آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه انرژی قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، کمیسیون تخصصی فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه انرژی، پایش و ارزیابی فنّاورانه حوزه انرژی کشور بر مبنای فنّاوری‌های راهبردی، تدوین احکام پیشنهادی پژوهش و فنّاوری حوزه انرژی جهت درج در برنامه ششم توسعه، تهیه و تصویب اولویت‌های پژوهش و فنّاوری حوزه انرژی کشور ذیل برنامه 5 ساله ششم کشور، نظارت بر طرح ملی آینده‌نگاری حوزه انرژی و همچنین تدوین سند راهبردی علم، فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی کشور را در دست اجرا دارد.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای مهندس حبیب ا... بیطرف معاون امور مهندسی، پژوهشی و فنّاوری و نماینده وزارت نفت در هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون (مورخ 11/12/1395) از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضا انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر محمدرضا مقدم معاون سابق پژوهش و فنّاوری وزارت نفت ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی انرژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمد جواد عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

13/07/1388

20/10/1389

2

دکتر ناصر باقری‌مقدم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

21/10/1389

24/04/1396

3

دکتر سید فرهنگ فصیحی لنگرودی

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

25/04/1396

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی انرژی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی انرژی

 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت نفت

مهندس حبیب ا... بیطرف

2

وزارت نیرو

مهندس سید محسن مرجانمهر

3

وزارت راه و شهرسازی

دکتر احسان پشت مشهدی

4

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس علی میرنژاد

5

سازمان انرژی اتمی

دکتر امیر موافقی

6

مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

مهندس سیروس وطنخواه مقدم

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

مهندس سید فاتح وحدتی

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر جعفر توفیقی داریان

9

سازمان ملّی استاندارد ایران

مهندس زهره سالاروند

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی انرژی به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون

 

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکترحمیدرضا طیبی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

2

دکتریدالله سبوحی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

3

دکتر حمید امیدوار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دکترغلامرضا نبی‌بیدهندی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

5

دکتر کمال محمدی

-

6

دکتر نعیم الدین متاجی کجوری

عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه علوم ‌و ‌فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی

7

دکتر مهدی معرفت

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

8

دکتر محمدعلی کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه‌ پیام‌نور

9

دکتر علی وطنی

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه‌ تهران

10

دکتر حسین آفریده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11

دکتر سعید پاک سرشت

-

12

دکتر مجید فرمد

-

13

دکتر ناصر باقری مقدم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

14

دکتر عباس علی آبادی

-

15

دکتر جعفر توفیقی داریان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس