کمیسیون تخصصی انرژی

معرفی: تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی انرژی

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی انرژی فعالیت خود را از سال 1388 با انتخاب دبیر کمیسیون آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌ های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه ‌های راهبردی و استخراج طرح ‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌ کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه ‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از راه ‌اندازی طرح‌ های کلان ملی، تمرکز فعالیت ‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌ های کلان ملی حوزه انرژی قرار گرفت.

همچنین در طول سال ‌های اخیر، فعالیت‌ های دیگری همچون بازنگری اولویت ‌های پژوهش و فناوری و طرح‌ های کلان ملی کمیسیون براساس سیاست‌ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌ های اجرایی کشور در حوزه انرژی، پایش و ارزیابی فناورانه حوزه انرژی کشور بر مبنای فناوری ‌های راهبردی، تدوین احکام پیشنهادی پژوهش و فناوری حوزه انرژی جهت درج در برنامه ششم توسعه، تهیه و تصویب اولویت ‌های پژوهش و فناوری حوزه انرژی کشور ذیل برنامه 5 ساله ششم کشور، نظارت بر طرح ملی آینده ‌نگاری حوزه انرژی و همچنین تدوین سند راهبردی علم، فناوری و اقتصاد دانش ‌بنیان انرژی کشور و شناسایی مهم ­ترین چالش‌ های ملی و نیازهای دستگاه ­های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی را در دست اجرا دارد.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی ترجیحاً از میان نمایندگان دستگاه ‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌ شود.

رؤسای کمیسیون تخصصی انرژی از ابتدا تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر وحیدرضا زیدی فرد

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت

23/03/1401

تاکنون

2

دکتر سعید محمدزاده

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت

08/02/1398

22/03/1401

3

مهندس حبیب ا... بیطرف

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت

11/12/1395

08/02/1398

4

دکتر محمدرضا مقدم

معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت

از ابتدا

11/12/1395

 

2-2. دبیر کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌ نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی با حق رأی منصوب می‌ گردد.

دبیران کمیسیون تخصصی انرژی از ابتدا تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر علیرضا خاوندی

عضو هیئت علمی و رییس پژوهشگاه مواد و انرژی

09/07/1398

تاکنون

2

دکتر سید فرهنگ فصیحی

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین ­المللی انرژی

28/04/1396

09/07/1398

3

دکتر ناصر باقری ­مقدم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

-

28/04/1396

4

دکتر محمدجواد عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

-

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌ نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی انرژی به شرح جدول ذیل می ‌باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی کمیسیون تخصصی انرژی تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت نفت

دکتر وحیدرضا زیدی فرد

2

وزارت نیرو

دکتر مجید فرمد

3

وزارت راه و شهرسازی

دکتر بهروز محمدکاری

4

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رویا رفیعی

5

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر بهروز رک رک

6

مرکز همکاری‌ های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

دکتر جواد مشایخ

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر داریوش گل علیزاده

8

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر جعفر توفیقی داریان

9

سازمان ملی استاندارد ایران

دکتر مهدی روحانی

10

سازمان برنامه و بودجه کشور

مهندس مجید نامنی

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه مطابق "شیوه ­نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می­ رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون ‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌ صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب ‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می ‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌ شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی انرژی به شرح جدول ذیل است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی انرژی تا پایان خرداد ماه سال 1401

ردیف

نام اعضاء

سمت علمی

1

دکتر داوود منظور

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

2

دکتر عباس علی ­آبادی

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی مپنا

3

دکتر سید امیرحسین زمزمیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

4

دکتر علیرضا صدیقی انارکی

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

5

دکتر مهدی اسکروچی

مدیر عامل شرکت طرح و اندیشه پترو آزما

6

دکتر محمد رحیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

7

دکتر محسن مسیحی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

8

دکتر حمید امیدوار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9

دکتر نوراله کثیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

10

مهندس سید محسن مرجانمهر

عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو

11

دکتر سید فرهنگ فصیحی

عضو هیئت علمی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت

12

دکتر ناصر باقری مقدم

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

13

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

14

دکتر علیرضا خاوندی

عضو هیئت علمی و رییس پژوهشگاه مواد و انرژی (دبیر)

 

3. وظایف و مأموریت­ها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه ‌های سیاستی مناسب یا گزینه ‌های تصمیم‌ گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می ‌شود.

3-1. اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک ­ساله جهت رفع چالش ‌های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و؛

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌ های مصوب.

 

3-2. سایر مأموریت ­ها

علاوه بر وظایفی که در آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی ذکر شده است شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورای عالی دارای وظایف و مأموریت ­های بسیاری است که در قوانین و آیین ­نامه ­های مختلف به آنها اشاره شده است و کمیسیون ­های تخصصی در اجرای این مأموریت­ ها نیز به کمیسیون دائمی و دبیرخانه شورا کمک می­ کنند که عبارتند از:

1- برگزاری جلسات ماهیانه کمیسیون، ارائه صورتجلسات و پیگیری تحقق مصوبات؛

2- حضور دبیر کمیسیون در جلسات مرتبط از جمله کمیسیون هماهنگی و جلساتی که از طرف دبیرخانه ارجاع داده می­ شود؛

3- تدوین سیاست‌ ها و اولویت‌ های پژوهش و فناوری و به ­روزرسانی آنها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

4- کمک به تحقق هماهنگی‌ های لازم میان دستگاه ‌های عضو کمیسیون تخصصی جهت اجرای سیاست ‌ها و اولویت ‌های پژوهش و فناوری؛

5- بررسی و اعلام نظر درخصوص طرح ‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر همراستا بودن آنها با سیاست ­ها و اولویت­ های پژوهش و فناوری و ارایه گزارش ­های تحلیلی مربوطه؛

6- ارزیابی و تحلیل عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه­ های عضو کمیسیون و بررسی همراستایی عملکرد آنها با سیاست ‌ها و اولویت‌ های پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش ‌های تحلیلی مربوطه؛

7- شناسایی مهمترین نیازهای دستگاه­ های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

8- ترغیب دانشگاه­ ها و مراکز پژوهش و فناوری جهت پاسخگویی به نیازهای دستگاه­ های مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

9- پایش و ارزیابی سیاست‌ های کلان علم، فناوری و نوآوری و کمک به بهبود و اجرای این سیاست ‌ها و ارایه گزارش ‌های تحلیلی مرتبط در حوزه کمیسیون تخصصی؛

10- رصد، پایش و بررسی فرصت ‌ها و چالش‌ های (ساختاری، نهادی و ...) توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

11- نظارت و کمک به پیشبرد برنامه ملی آینده ‌نگاری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

12- کمک به سیاستگذاری، برنامه ­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ ها و مؤسسات دانش­ بنیان به دبیرخانه؛

13- نظارت بر اجرایی ­سازی سیاست­ های علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه­ های عضو کمیسیون؛

14- بررسی نظام بودجه ‌ریزی و تأمین مالی پژوهش و فناوری در کشور و ارایه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن و رفع نواقص و کاستی ‌ها در حوزه کمیسیون تخصصی؛

15- انجام مطالعات ترازیابی درخصوص سیاست ‌ها، قوانین و برنامه ‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها و ارایه پیشنهادهای لازم در حوزه کمیسیون تخصصی؛

16- پیشنهاد حذف یا تغییر قوانین و مقررات فعلی و تدوین و پیشنهاد قوانین، لوایح، برنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و آیین‌ نامه های اجرایی جدید جهت تسریع توسعه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

17- ارایه پیشنهاد درخصوص سیاستگذاری‌ های مرتبط با حقوق مالکیت فکری طرح ‌های تحقیقاتی و فناورانه، همکاری ‌های فناورانه ملی و بین ‌المللی، ادغام ‌ها و خریدهای شرکت‌ های فناوری‌ محور؛

18- ارایه پیشنهاد درخصوص تجاری ‌سازی و کاربردی ‌سازی دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور، توسعه همکاری‌ های ملی و بین ‌المللی و جذب منابع داخلی و خارجی در زمینه‌ های آموزش، تحقیق و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی؛

19- برگزاری نشست و هم­ اندیشی در مورد موضوعات مهم تخصصی روز، اظهارنظر در امور فنی و تخصصی مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی و ارائه جمع بندی از طریق دبیرخانه به مسئولین ذیربط جهت تصمیم‌ سازی.