دفاع، امنیت ملی و سیاست ‌خارجی

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

در شصت و هفتمین جلسه کمیسیون (مورخ 31/01/1394) آقای مهندس حسین جبل عاملیان رییس مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی از میان اعضای کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقایان دکتر محمدرضا ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر و دکتر ابوطالب شفقت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد. اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمدرضا ولوی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

16/12/1388

03/08/1390

2

دکتر فرزاد طرهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

04/08/1390

29/11/1395

3

دکتر سید کمال طبائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

24/12/1395

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر سیدکمال طبائیان

2

وزارت امور خارجه

دکتر سید محمد کاظم سجادپور

3

وزارت کشور

دکتر جلال درخشه

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر حسین سلیمی

5

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

دکتر محمدحسام تدین

6

وزارت اطلاعات

محرمانه (معرفی شده)

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر هادی شیرزاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2

دکتر علی جبار رشیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3

دکتر محمد شیخ‌الاسلامی

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

4

دکتر ابراهیم حسن‌بیگی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

5

مهندس سیدهادی سجادی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

6

دکتر محمدحسام تدین

عضو هیئت علمی سازمان فنّاوری اطلاعات ایران

7

دکتر سید محمدکاظم سجادپور

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

8

دکتر جهانگیر جدی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

9

مهندس عبدالمجید ریاضی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10

مهندس حسین جبل عاملیان

-