دفاع، امنیت ملی و سیاست ‌خارجی

1.      تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی صورت پذیرفته است.

با توجه به مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی عنوان کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی به کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی تغییر کرد.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، و نسخه های قبلی  آن رئیس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

در صدوسی­و یکمین جلسه کمیسیون (مورخ 07/07/97) آقای امیر فرهاد امیری از میان اعضای کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شدند. قبل از ایشان آقایان مهندس حسین جبل عاملیان رییس مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی دکتر محمدرضا ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر و دکتر ابوطالب شفقت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

 2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد. اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر محمدرضا ولوی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

16/12/1388

03/08/1390

2

دکتر فرزاد طرهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

04/08/1390

29/11/1395

3

دکتر سید کمال طبائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

24/12/1395

هم اکنون

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون دفاع، امنیت و سیاست خارجی 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مهندس فرهاد امیری

2

وزارت امور خارجه

دکتر سید محمد کاظم سجادپور

3

وزارت کشور

دکتر جلال درخشه

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر حسین سلیمی

5

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

دکتر محمدحسام تدین

6

وزارت اطلاعات

محرمانه (معرفی شده)

7

سازمان برنامه و بودجه

دکتر محمود ملکوتی­خواه

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون دفاع، امنیت و سیاست خارجی

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

رسول جلیلی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

2

سیدمحمد مهدی هادوی

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3

امین موسایی

هیات علمی دانشگاه یاسوج

4

سیدهادی زرقانی

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

5

اصغرافتخاری

هیات علمی دانشگاه امام صادق

6

عباس ملکی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

7

هادی نیلفروشان

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

8

فرشاد شریعت

هیات علمی دانشگاه امام صادق

9

سیدصادق حقیقت

هیات علمی دانشگاه مفید

10

نسرین مصفا

دانشگاه تهران (نماینده انجمن)