سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

1.          معرفی کمیسیون

کمیسیون تخصصی سلامت فعالیت جدی خود را از سال 1389و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه سلامت بود. از سال 91 و راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرحهای کلان حوزه سلامت قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه سلامت، پایش و ارزیابی حوزه سلامت کشور بر مبنای پژوهش‌های راهبردی و ... صورت پذیرفته است.

1-1.        هدف تشکیل

با عنایت به ماهیت فرابخشی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نهادهای قانون‌گذار کشور (مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت) جهت ساماندهی و هماهنگی نظام علم و فناری کشور مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعددی را برعهده این شورا قرار داده­اند. ازاین‌رو کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی به منظور ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه های تصمیم‌گیری برای توانمند سازی شورای عالی عتف در انجام وظایف محول تشکیل شده است. از جمله مهمترین وظایف شورای عالی عتف می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی)؛

-      بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس  ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی)؛

-      تأیید هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور مصوب شورای عالی عتف؛

-      تأیید هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء «د» بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور مصوب شورای عالی عتف؛

-      ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور برای سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و نظارت کلان براساس جزء 4 بند «و» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-      استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور براساس جزء 6 بند «و» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-       تهیه گزارش جامع از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور براساس جزء 1 بند «م» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-      راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری براساس ماده 3 آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری (مصوب هیأت وزیران، 15/01/1389)؛

-      سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری­ها و اختراعات براساس ماده 2 قانون مذکور (مصوب مجلس شورای اسلامی، 16/09/1389)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول جزء «الف» بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات براساس ماده 30 آئین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران، 21/08/1391)؛

-      ارائه گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران، 21/08/1391)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      نظارت بر انجام آینده­نگاری ملی در حوزه علم و فناوری (مصوب هیأت وزیران، 17/12/1393)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تهیه گزارش هزینه­کرد یک درصد اعتبارات دستگاههای مشمول در امور پژوهش و توسعه فناوری (مصوب مجلس شورای اسلامی،06/12/1393)؛

-      تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور (07/08/1393)؛

1-2.        سال تشکیل

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاع اجتماعی از سال 1389 آغاز به فعالیت نمود. جناب آقای دکتر پرویز اولیاء دکترای میکروبیولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد به عنوان اولین دبیر کمیسیون انتصاب و کمیسیون آغاز به فعالیت نمود.

 

روند برگزاری جلسه‌های کمیسیون در سال‌های 1393-1389

 

 

1-3.        دبیر کمیسیون

جناب آقای دکتر پرویز اولیاء دکترای میکروبیولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد به عنوان اولین دبیر کمیسیون انتصاب و تاکنون به عنوان دبیر کمیسیون مشغول به فعالیت می‌باشند.

1-4.        رئیس کمیسیون

به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در سی و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر مصطفی قانعی نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون مذکور برای دومین بار به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند.

 

2.     اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعضای کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

 

2-1.        نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

 

لیست اعضای اجرایی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه‌اجتماعی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر رضا ملک زاده

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر مهرزاد حمیدی

3

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس مهدی صادقی نیارکی

4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر وحیده نگین

5

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر عباسعلی مطلبی

6

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سرکار خانم زهرا مفاخر

7

سازمان  حفاظت محیط زیست

دکتر زهرا جواهریان

8

وزارت ورزش و جوانان

دکتر امیر حسین واعظی

9

وزارت علوم تحقیقات وفنّاوری

دکتر عیسی محمدی

10

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر علی بهرامی سامانی

11

جهاد دانشگاهی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

12

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر مریم قبادی دانا

 

2-2.        اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. اشخاص حقیقی پس از انتخاب در جلسه بیست و نهمین تاریخ 23/09/1393 توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با طرح در صدوسی‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 تصویب و در انتظار صدور حکم و انتصاب از سوی دبیر کل شورای عالی هستند تا به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب ‌شوند.

 

نام اعضا

سمت علمی

1

دکترسیدرضا مجدزاده

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

2

دکترمجید حاجی فرجی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3

دکترحسن عسکری

هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

4

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل

هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکترحسین رستگار

هیأت علمی مرکز تحقیقات و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و سازمان غذا و دارو

6

دکتر سید مهدی رضایت

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

7

دکتر محمدرضاشمس‌اردکانی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

8

دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی

هیأت علمی دانشگاه شاهد

9

دکتر پرویز اولیا

هیأت علمی دانشگاه شاهد

10

دکتر باقر لاریجانی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

11

دکتر وحید مفید

-

 

 

دستاوردهای کمیسیون

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

 

 

3-1.        اولویت‌های علم وفناوری کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

3-1-1-      افزایش امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه

3-1-2-      تولید فرآورده های بهداشتی ایمن با رعایت استاندارد های ملی و بین المللی

3-1-3-      کنترل آلاینده ها

3-1-4-      تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی، فرآوری سلولی و ملزومات و تجهیزات پزشکی با کیفیت و استاندارد بین‌المللی

3-1-5-      توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی ،

3-1-6-       استاندارد سازی روش‌های تشخیصی و درمانی از جمله در طب سنتی.

3-1-7-      ایجاد شواهد علمی و بالینی برای طب سنتی و ارائه روشهای درمانی منتج از آن

3-1-8-      اصلاح سبک زندگی مبتنی بر آموزه های اسلامی - ایرانی

3-1-9-      تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین ، سیاست های اجرایی و مقررات

3-1-10-       تحقیق در زمینه سیاست گذاری، نظارت کارآمد و ایجادوتقویت زیرساخت های مورد نیاز برای تولید ، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی، فرآوری سلولی و تجهیزات پزشکی( با کیفیت و استاندارد بین المللی) با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات

3-1-11-       تحقیق در زمینه پیشگیری در حوزه سلامت ، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

3-1-12-       روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و حمایت های اجتماعی

3-1-13-       کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی

3-1-14-       تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای

3-1-15-       بهبود نظام های پایش، نظارت و ارزیابی در حوزه سلامت امنیت،  غذایی و رفاه اجتماعی

3-1-16-       توسعه، تقویت و ساماندهی نظام بیمه های اجتماعی، سلامت و خدمات حمایتی

 

3-2.        طرح های کلان ملی

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رافاه اجتماعی دارای 4 طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از 47 طرح کلان ملی مصوب شورا می‌باشد. عناوین آن در جدول زیر آمده است:

 

ردیف

نام طرح

1

طرح جامع تولید واکسن های انسانی

2

تولید واکسن های دام، طیور و آبزیان

3

طراحی و ساخت پروتزهای عصبی حرکتی زیرجلدی برای افراد دچار ضایعه نخاعی

4

مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آلاینده های مواد غذایی و محیط زیست