اخبار

بررسی تعمیم دامنه اجرای طرح کلان ملی شبکه هوشمند برق به حوزه آب و انرژی

بررسی تعمیم دامنه اجرای طرح کلان ملی شبکه هوشمند برق به حوزه آب و انرژی

یکصد و شانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و موضوع پیشرفت طرح کلان ملی شبکه هوشمند برق مطرح شد و با توجه به درخواست مجری طرح برای تعمیم دامنه اجرای طرح به حوزه آب و انرژی  مقرر شد تصمیم‌گیری در این‌باره به جلسه آینده و بعد از استماع گزارش پیشرفت مجری موکول گردد.

همچنین گزارش اولیه مربوط به تدوین سند اولویت‌های حوزه انرژی توسط مجری محترم ارائه شد و ضمن برشماری چالش‌های حوزه انرژی، راهبردها و اهداف پیشنهادی و نیز اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد شد. در عین حال مقرر شد اعضای محترم کمیسیون با توجه به رهیافت‌های گزارش ارائه شده و سایر عوامل موثر نظرات خود را پیرامون اولویت‌های فوری حوزه انرژی ارائه نمایند.

۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۴
تعداد بازدید : ۵۲۹