اخبار

گزارش آخرین وضعیت روند تدوین فهرست اولویت‌های حوزه انرژی

گزارش آخرین وضعیت روند تدوین فهرست اولویت‌های حوزه انرژی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در یکصد و سیزدهمین نشست کمیسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتف، که در تاریخ 98/4/30 از ساعت 17 تا 19 در محل دبیرخانه شورا برگزار شد، گزارش آخرین وضعیت روند تدوین فهرست اولویت‌های حوزه انرژی مطرح شد. پس از استماع دغدغه‌ها و نظرات اعضای محترم درباره متدولوژی و نتایج حاصل از اولویت‌گذاری مقرر شد اعضای کمیسیون انرژی موضوعات و طرح‌های کلان حائز اهمیت در هر محور اولویت‌دار ده‌گانه را در قالب فرصت ارائه شده و با توجه به معیارهای اقتصادی و نیاز جامعه در حوزه انرژی و زیرساهت‌ها برای جمع بندی به دبیرخانه کمیسیون اعلام نمایند.

شایان ذکر است علاوه بر این، موضوع جمع‌بندی نحوه رسیدگی به طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی در سامانه سمات، و همچنین ارائه سناریوهای جهانی انرژی تا سال 2050 (منتشرشده توسط شورای جهانی انرژی) مطرح شد.

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳
تعداد بازدید : ۵۲۴