اخبار

یکصد و سی امین نشست کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی عتف برگزار شد

یکصد و سی امین نشست کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی عتف برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف در این جلسه «جمع‌بندی گزارش کمیسیون در خصوص رفع موانع و تسهیل پژوهش و فناوری در کشور» و «تکمیل کاربرگ‌های مربوط به طرح تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های پنج سال آتی علم، فناوری و نوآوری مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون» در دستور کار بود. 

در ابتدای جلسه  گزارش رفع موانع و تسهیل پژوهش و فناوری در کشور که شامل پنج فصل: مقدمه، شاخص نوآوری جهانی، بررسی موانع رشد و گسترش پژوهش در کشور با نگاه به درون به همراه نظرات اعضای کمیسیون در خصوص موانع پژوهش و فناوری و راهکارهای پیشنهادی و جمع بندی صورت گرفته، ارائه شد و مقرر شد با تشکیل کمیته‌های سه‌گانه ذیل کمیسیون (کمیته صنعت، کمیته معدن و صنایع معدنی و کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات) شاخص‌های مربوط به هر بخش تعیین و اعلام گردد.

در ادامه موضوع به روزرسانی اولویت‌های علم، فناوری و نوآوری کشور که از مأموریت‌های محوله به شورای عالی عتف است، مورد بررسی قرار گرفت. کاربرگ‌های 3 -الف که مربوط به چالش‌ها و اولویت‌های پژوهشی علم و فناوری مرتبط با آنها در بخش‌های مختلف و کاربرگ 4-الف که مربوط به کلان‌روندها و اولویت‌های مرتبط با آنها در حوزه‌های هفت‌گانه علم است مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت و نظراتی از سوی اعضای کمیسیون مبنی بر اصلاح پیشنهاد شد و مقرر شد کاربرگ‌های 3-الف و 3-ب مجدداً اصلاح و جهت تکمیل در اختیار اعضای کمیسیون قرار داده شود.

همچنین دکتر طهوری، دبیر کمیسیون در خصوص ضرورت به روزرسانی شاخص‌های پایش علم، فناوری و نوآوری کشور که بر عهده دبیرخانه شورای عالی عتف است،  از کارگروه‌های ذیل کمیسیون (صنعت، معدن و صنایع معدنی و فناوری اطلاعات و ارتباطات) خواست با تشکیلات جلسات کارشناسی در این خصوص اظهارنظر کنند.

۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۳
تعداد بازدید : ۲۵۲