4. تعداد جلسات برگزار شده:

 

سال

تعداد جلسات

نفرساعت

1392(از12مرداد)

47[1]

0

1393

9

210

1394

14

348

1395

14

292

1396

11

250

1397

11

230

1398

1

40

جمع

107

1370

 

 


[1] مستندات این جلسات در دبیرخانه موجود نمی‌باشد.