5. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

ü      بررسی گزارش پیشرفت طرح های کلان ملی و بروز رسانی شرح خدمات طرح های کلان ملی

ü      بررسی چالش های کلان در سه حوزه صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ü      بررسی سیاست های تجاری سازی مرتبط با بند 5 وظایف شورای عالی عتف

ü      بررسی روند انقلاب صنعتی نسل چهارم و تاثیر آن بر صنایع کشور

ü      راه اندازی کارگروه سمات جهت طرح های عمده حوزه تخصصی کمیسیون

ü      بررسی و تایید طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی

جدول زیر تعداد طرح‏های ثبت شده تأییدشده توسط کمیسیون و اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی‌شده و پرداخت‌شده ذیل اولویت‌های کمیسیون را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است در سال 93 به دلیل عدم وجود بند قانونی، طرحی در سامانه سمات ثبت نشده است

جدول  تعداد طرح‏ها و اعتبارات پژوهشی کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات در سال‌های مختلف

 

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1392

510

411

1394

116

98

1395

204

155

1396

-

136