سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه سلامت صورت پذیرفته است.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

به استناد بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در چهل و دومین جلسه کمیسیون (مورخ 26/02/1395) آقای دکتر ملک‌زاده  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون تحقیقات و فنّاوری و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر مصطفی قانعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیر شورای عالی منصوب می‌گردد.

آقای دکتر پرویز اولیا عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد از ابتدای تشکیل کمیسیون تاکنون دبیری کمیسیون را برعهده دارند.

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر رضا ملک زاده

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر مهرزاد حمیدی

3

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس مهدی صادقی نیارکی

4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر امیر مجلسی

5

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر عباسعلی مطلبی

6

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد سفیدی

7

سازمان  حفاظت محیط زیست کشور

دکتر زهرا جواهریان

8

وزارت ورزش و جوانان

دکتر امیر حسین واعظی

9

وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری

دکتر محمد حسین شریف زادگان

10

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر امیر موافقی

11

جهاد دانشگاهی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

12

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر مریم قبادی دانا

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  به شرح جدول است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی 

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکترسیدرضا مجدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

2

دکترمجید حاجی فرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3

دکترحسن عسکری

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

4

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکترحسین رستگار

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و سازمان غذا و دارو

6

دکتر سید مهدی رضایت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

7

دکتر محمدرضاشمس‌اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

8

دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

9

دکتر پرویز اولیا

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

10

دکتر باقر لاریجانی

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

11

دکتر وحید مفید

-