سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

1-     معرفی کمیسیون

1-1 تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391پس از راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه سلامت و استخراج چالش­های اساسی بخش و نیازهای تحقیقاتی دستگاه های اجرایی صورت پذیرفته است.

 

1-2  اعضای کمیسیون

1-2-1 رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398 و نسخه های قبلی آن رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

به استناد بند فوق در چهل و دومین جلسه کمیسیون (مورخ 26/02/1395) آقای دکتر ملک‌زاده  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون تحقیقات و فنّاوری و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر مصطفی قانعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

 

1-2-2 دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیر شورای عالی منصوب می‌گردد.

آقای دکتر پرویز اولیا عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد از ابتدای تشکیل کمیسیون تاکنون دبیری کمیسیون را برعهده دارند.

 

1-2-3 اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  در دولت دوازدهم به شرح جدول 1-1 می‌باشد:

  جدول 1-1: فهرست اعضای حقوقی کمیسیون

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر رضا ملک‌زاده

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر مهرزاد حمیدی

3

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس مهدی صادقی نیارکی

4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر امیر مجلسی

5

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر عباسعلی مطلبی

6

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد سفیدی

7

سازمان  حفاظت محیط زیست

دکتر امیدی نیا

8

وزارت ورزش و جوانان

دکتر امیر حسین واعظی

9

وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری

دکتر شریف زادگان

10

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر امیر موافقی

11

جهاد دانشگاهی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

12

سازمان ملی استاندارد ایران[1]

دکتر مریم قبادی دانا

13

سازمان برنامه و بودجه

دکتر پور اصغری

 

1-2-4 اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی به شرح جدول1-2 است:

 

جدول 1-2: فهرست اعضای حقیقی کمیسیون

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر محمود خدادوست

 

2

دکترمجید حاجی فرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3

دکترحسن عسکری

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

4

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکترحسین رستگار

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و سازمان غذا و دارو

6

دکتر فرید نجفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

7

دکتر جواد کجوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

8

دکتر محمدرضا واعظ ‌مهدوی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

9

دکتر پرویز اولیا

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

10

               

دکتر رسول کدخدایى

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

11

دکتر وحید مفید

عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

12

دکتر سعید متصدی زرندی

عضو  هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

13

دکتر سیدغلامرضا موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس