سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه سلامت صورت پذیرفته است.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

به استناد بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در چهل و دومین جلسه کمیسیون (مورخ 26/02/1395) آقای دکتر ملک‌زاده  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون تحقیقات و فنّاوری و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر مصطفی قانعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیر شورای عالی منصوب می‌گردد.

آقای دکتر پرویز اولیا عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد از ابتدای تشکیل کمیسیون تاکنون دبیری کمیسیون را برعهده دارند.

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر رضا ملک زاده

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر مهرزاد حمیدی

3

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس مهدی صادقی نیارکی

4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر امیر مجلسی

5

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر عباسعلی مطلبی

6

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد سفیدی

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر اسکندر امیدی­نیا

8

وزارت ورزش و جوانان

دکتر امیر حسین واعظی

9

وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری

دکتر محمد حسین شریف زادگان

10

سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر امیر موافقی

11

جهاد دانشگاهی

دکتر عبدالحسین شاهوردی

12

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر مریم قبادی دانا

13

سازمان برنامه و بودجه

دکتر حمید پوراصغری

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  به شرح جدول است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی 

 

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر پرویز اولیاء

عضو هئیت علمی دانشگاه شاهد

2

دکتر مجید حاجی‌فرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3

دکتر محمود خدادوست

 

4

دکتر عبدالحسین دلیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکتر حسین رستگار

عضو هیئت علمی سازمان غذا و دارو

6

دکتر حسن عسکری

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

7

دکتر جواد کجوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

8

دکتر رسول کدخدایى

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

9

دکتر سعید متصدی زرندی

 

10

دکتر وحید مفید

 

11

دکتر سیدغلامرضا موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

12

دکتر فرید نجفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

13

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

 

 

لازم به ذکر است که آخرین تغییرات طبق مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی  عتف می­باشد که برای توشیح ریاست محترم جمهور ارسال شده است.