. اهم فعالیت­ها، نتایج و دستاوردها

اهم فعالیت­های این کمیسیون به شرح ذیل می­باشد:

v     استخراج بیانیه سال 98 کمیسیون مبتنی بر وضعیت فعلی، چالش­ها و راهکارهای پیشنهادی جهت اعتلای علوم پایه

v     تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور (1399-1395) در حوزه علوم پایه و فناوری­های همگرا

v     بررسی و تایید هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهشی در سامانه سمات

تعداد طرح‏ها و اعتبارات پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم‌پایه در سال‌های مختلف

سال

تعداد طرح­های ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1391

 

129

1392

359

255

1394

138

118

1395

143

114

1396

94

 

جمع

 

502

 

v     راهبری طرح­های کلان ملی؛ مطابق با مصوبه 4 جلسه بیستم و مصوبه 4-5 جلسه بیست و دوم شورای عالی عتف از مجموع 3 طرح کمیسیون علوم پایه یک طرح کلان این کمیسیون اولویت‌دار و 2 طرح مختومه اعلام شده است.. این کمیسیون سهمی 5 درصدی از اعتبار مصوب طرح‌های کلان ملی را به خود اختصاص داده است و تنها یک طرح از سه طرح کلان این کمیسیون دارای حامی است.

شماره

نام طرح

دستگاه سفارش‌دهنده

مجری محوری

اولویت طرح بر اساس مصوبه جلسه بیستم شورای عالی عتف

1

طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد

*

دانشگاه شهید بهشتی

مختومه

2

طراحی و ساخت زنجیره تقویت‌گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بالا

*

دانشگاه شهید بهشتی

مختومه

3

طرح رصدخانه ملی ایران

معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری

پژوهشگاه دانش‌های بنیادین

اولویت‌دار- واگذاری به دستگاه بهره‌بردار