4. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

اهم فعالیت ها و دستاوردهای کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران به شرح زیر بوده است

       بررسی و تعیین تکلیف طرح های بارگذاری شده در سامانه سمات

       تعیین تکلیف و خاتمه طرح های کلان ملی " مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی طراحی شهری اسلامی – ایرانی" و " طرح کلان ملی سیستم هوشمندسازی حمل و نقل ریلی درون و برون شهری"

       برگزاری جلسات با شرکت راه آهن و دانشگاه علم و صنعت ایران برای فراهم آوردن بستر برای تغییر شرح خدمات و ادامه طرح کلان ملی " ایجاد فناوری ملی سامانه حمل‌ونقل ریلی پر سرعت"

       تعریف، تصویب و نظارت بر اجرای "طرح کلان ملی ارتقای ایمنی راه های کشور"

       به روز­رسانی اولویت های پژوهش و فناوری در حوزه حمل و نقل و عمران

       ارائه پیشنهادیه برای تعریف طرح " برنامه ملی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه حمل­ونقل و عمران"

       تدوین و ارائه گزارش علم و فنّاوری کمیسیون‌ تخصصی کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران

       بررسی و ارائه وضع موجود حمل‌ونقل و عمران به تفکیک :مودهای حمل‌ونقل، زیرساخت‌های عمرانی، مسکن، شهرسازی، محیط‌زیست و توسعه پایدار، پدافند غیرعامل،  و ...

       ترسیم وضعیت مطلوب علم و فناوری در حوزه حمل و نقل و عمران

     بررسی و ارائه گزارش چالش های محوری دستگاه های اجرایی و پیشنهاد پروژه های پژوهشی در راستای چالش­های دستگاه­های اجرایی

       پیشنهاد برنامه پژوهشی سال 1398 با توجه به چالش های موجود در کشور