کمیسیون حقوقی و قضایی:

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل دولت یازدهم (12 مرداد 1392) تا انتهای خرداد سال 1396 از قبیل شماره جلسه، تاریخ برگزاری جلسه و نفرساعت هر جلسه ذکر شده است.

همچنین جدول زیر مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون را به تفکیک هر سال نشان می‌دهند

 

اهم موضوعات اصلی مطرح‌شده در جلسات

 با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی در سال 93 تشکیل شد و تا زمان طی فرایند نهایی شدن اعضا، اولویت‌های پژوهش و فنّاوری در حوزه کمیسیون از طریق برگزاری جلسات متعدددی کمیسیون با صاحبنظران حوزه‌های مختلف حقوق، استخراج و تدوین گردید و در سال 95 مطابق برنامه پیشنهادی و اصول مدنظر دبیرخانه شورای عالی عتف اولویت‌ها بازبینی و نهایی شد

 

کمیسیون مدیریت ، اقتصاد و بازرگانی:

توصیف عملکرد جلسات کمیسیون؛ طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر تعداد جلسات تشکیل شده دو کمیسیون  از 1390 سال تا انتهای سال 1397 نمایش داده شده است.

 

 

جدول تعداد جلسات برگزارشده از سال 1390 تا 1397 کمیسیون

 

سال

تعداد جلسات

کمیسیون مدیریت ، اقتصاد و بازرگانی

کمیسیون حقوقی و قضایی

کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

1393

8

-

-

1394

7

7

-

1395

2

8

-

1396

6

3

-

1397

4

-

4

جمع

27

18

4

نمودار تعداد جلسات کمیسیون از سال 1390 تا 1397

 

این کمیسیون تا نیمه اول سال 1396 هجده جلسه تشکیل داده است که در آن به بررسی و تحلیل طرح کلان کمیسیون و هدایت و راهبری اولیه آن پرداخته است.