کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز  نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

در شصت و چهارمین جلسه کمیسیون (مورخ 05/02/1394) آقای دکتر اسکندر زند رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نماینده وزارت جهاد کشاورزی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر جهانگیر پرهمت عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر ابراهیم پورجم

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

16/12/1388

17/06/1391

2

دکتر جواد ساداتی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

18/06/1391

28/09/1393

3

دکتر حسین بنکداری

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

29/09/1393

20/11/1394

4

دکتر بهزاد قره‌یاضی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

21/11/1394

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر اسکندر زند

2

وزارت نیرو

دکتر مرتضی افتخاری

3

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر علی مریدی

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر مختار جلالی جواران

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رسول یاراحمدی

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر شاهین آخوندزاده

7

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر فرزانه انصاری

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر علی سلاجقه

عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2

دکتر محمد ریاحی

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

3

دکتر عبدالرضا باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر عبدالحمید پاپ زن

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

5

دکتر سید جواد ساداتی‌‌نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر جواد فرهودی

عضو هیئت علمی (بازنشسته) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

7

دکتر هومن لیاقتی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

8

دکتر محمد مقدم واحد

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

9

دکتر بهزاد قره یاضی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

10

دکتر رضا مکنون

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر