کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 1-1 تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز  نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

 

1-2 اعضای کمیسیون

1-2-1رؤسای کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 4 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر کاظم خاوازیاز میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شدند. قبل از ایشان آقایان دکتر اسکندر زند و دکتر جهانگیر پرهمت ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

1-2-2 دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر ابراهیم پورجم

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

16/12/1388

17/06/1391

2

دکتر جواد ساداتی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

18/06/1391

28/09/1393

3

دکتر حسین بنکداری

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

29/09/1393

20/11/1394

4

دکتر بهزاد قره‌یاضی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

21/11/1394

هم اکنون

 

1-2-3 اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرستنمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت جهاد کشاورزی

دکترکاظم خاوازی

2

وزارت نیرو

دکتر مرتضی افتخاری

3

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر اسکندر امیدی نیا

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر مختار جلالی جواران

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر کتایون نعمت پور

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر غلامرضا شقاقی

7

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر فرزانه انصاری

8

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌

 

9

سازمان برنامه و بودجه

مهندس ایوب غفوری وایقان

 

1-2-4 اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقیکمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر آرمین توحیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2

دکتر امید بزرگ‌حداد

عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3

دکتر احمد فتاحی‌اردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه اردکان

4

دکتر بهزاد قره‌یاضی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

5

دکتر سیدباقر محمودی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

6

دکتر حسین کرمانیان

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر کامران داوری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

8

دکتر سیدابوالقاسم محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

9

دکتر ارژنگ جوادی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

10

دکتر جواد فرهودی

عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران