کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 1-1  تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی فعالیت خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز  نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل این حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه تخصصی کمیسیون بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌های پژوهش و فنّاوری و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

 

1-2 اعضای کمیسیون

1-2-1رؤسای کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 4 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر کاظم خاوازی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شدند. قبل از ایشان آقایان دکتر اسکندر زند و دکتر جهانگیر پرهمت ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

1-2-2 دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر ابراهیم پورجم

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

16/12/1388

17/06/1391

2

دکتر جواد ساداتی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

18/06/1391

28/09/1393

3

دکتر حسین بنکداری

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

29/09/1393

20/11/1394

4

دکتر بهزاد قره‌یاضی

عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

21/11/1394

09/07/98

5

دکتر مرتضی افتخاری

عضو هیئت علمی و رییس موسسه تحقیقات آب

09/07/98

تاکنون

1-2-3 اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت جهاد کشاورزی

دکترکاظم خاوازی

2

وزارت نیرو

دکتر مرتضی افتخاری

3

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دکتر نیر اعظم خوش­خلق سیما

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر مختار جلالی جواران

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر کتایون نعمت پور

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر غلامرضا شقاقی

7

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر فرزانه انصاری

8

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌

 -

9

سازمان برنامه و بودجه

مهندس ایوب غفوری وایقان

1-2-4 اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح جدول زیر است:

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

امیدبزرگ حداد

هیات علمی دانشگاه تهران

2

ارژنگ جوادی

هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3

سید حمیدرضا صادقی

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4

جواد فرهودی

هیات علمی دانشگاه تهران

5

بهزادقره یاضی

هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

6

حسن لشکری

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

7

محمدحسین امید

هیات علمی دانشگاه تهران

8

محمود بهمنی

هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور

9

اسکندر زند

هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

10

حمید کاریاب

مدیر عامل  شرکت اطلس آب گستر سارینا

11

کاظم ارزانی

هیات علمی نماینده انجمن ها