حقوقی و قضایی

معرفی کمیسیون

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی فعالیت خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط و تدوین اولویت‌ها‌ی کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی بود.

تشکیل این کمیسیون از سال 1392 پس از درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفت.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رییس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رییس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر حسین مهرپور محمدآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته) و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی (مورخ 14/06/1394) به عنوان رییس کمیسیون انتخاب و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون منصوب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر ابراهیم عزیزی برای مدت کوتاهی ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

 

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مربوط از ابتدای تشکیل به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/01/1393

24/04/1396

2

دکتر صفر بیگ‌زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

25/04/1396

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی به شرح جدول زیر می‌باشند:

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

قوه قضائیه

دکتر بهزاد پورسید

2

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر حسین سیمایی صراف

3

وزارت دادگستری

دکتر حمید گوینده

4

کمیسیون قضایی‌وحقوقی‌مجلس شورای‌اسلامی

دکتر یحیی کمالی پور

5

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

حجت الاسلام محمد جواد ارسطا

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

ردیف

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر منصور امینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4

دکتر بیژن عباسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

5

دکتر عزت اله عراقی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر فرید محسنی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

7

دکتر شهلا معظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

8

آیت اله موسوی بجنوردی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

9

دکتر نسرین مهرا

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

هم‌چنین آقایان دکتر جلالی و بهرامی  به عنوان اعضای علی‌البدل کمیسیون انتخاب شدند.