جلسات به همراه نمودار سالانه

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول ذیل اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل دولت یازدهم (12مرداد 1392) تا اردیبهشت ماه سال 98 ذکر شده است.

 

مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون به تفکیک سال

سال

تعداد جلسات

از ابتدا

تا 12 مرداد 1392

52

از 12 مرداد 1392

4

1393

10

1394

12

1395

9

1396

10

1397

11

تا انتهای اردیبهشت 1398

2

 

 

 

 روند برگزاری جلسات کمیسیون انرژی به تفکیک سال