5. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

ü      بررسی گزارش پیشرفت طرح های کلان ملی و بروز رسانی شرح خدمات طرح های کلان ملی

ü      بررسی جایگاه کمیسیون در تحقق شعار سال

ü      بررسی اسناد بالادستی از جمله سند گام دوم انقلاب و سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

ü      هم افزایی از طریق برگزاری جلسات مشترک با سایر کمیسیون ها با دستور کار مشترک

ü      بررسی و تایید طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی

جدول زیر تعداد طرح‏های ثبت شده تأییدشده توسط کمیسیون و اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی‌شده و پرداخت‌شده ذیل اولویت‌های کمیسیون را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است در سال 93 به دلیل عدم وجود بند قانونی، طرحی در سامانه سمات ثبت نشده است

جدول  تعداد طرح‏ها و اعتبارات پژوهشی کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیایت خارجی در سال‌های مختلف

 

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1392

123

65

1394

68

59

1395

61

46

1396

-

40