به پرتال کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف خوش آمدید.

اخبار اختصاصی کمیسیونهای تخصصی

۴۰ دانشگاه ایران در میان دانشگاه‌های برتر جهان
مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش ۲۰۲۰ خود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، نام ۴۰ دانشگاه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر جهان منتش
تک تک استادان مسئول رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌ها هستند
نایب رییس شورای عالی عتف با اشاره به لزوم رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌ها، تاکید کرد: تک‌تک استادها مسئول رعایت اخلاق علمی و همین‌ط
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۲۱ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »