معرفی کمیسیون

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت جدی خود را از سال 1389و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوطه بود. از سال 1391 و راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرحهای کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات، پایش و ارزیابی حوزه مذکور کشور بر مبنای پژوهش‌های بنیادین و کاربردی صورت پذیرفته است.

 

1-1 ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر می‌باشد:

 

2-1-1- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی

ردیف

عنوان

نام نماینده

1

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر علی احمدی

2

وزارت صنعت، معدن، و تجارت

دکتر رمضانعلی صادق زاده

3

مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

مهندس جواد مشایخ

4

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

دکتر علیرضا یاری

5

وزارت نیرو

مهندس اسماعیل درویشی

6

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

مهندس سید امیر فاتح وحدتی

7

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر حمیدرضا طهوری

8

وزارت نفت

 

9

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

جهانبخش سنجابی شیرازی

 

همچنین به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات جناب آقای دکتر رمضانعلی صادق‌زاده نماینده وزارت صنعت، معدن، و تجارت به ریاست کمیسیون‌ مذکور با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند.

 

2-1-2- اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. اشخاص حقیقی پس از انتخاب با نامه 6815 تاریخ 15/10/1393 توسط کمیسیون تخصصی مربوط با لحاظ فهرست مذکور، با طرح در صدوسی‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1105 تاریخ 30/06/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکترحمیدرضا شاهوردی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2

مهندس رضا زرنوخی

مدیر عامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

3

دکترحجت‌اله حاجی‌حسینی

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات فنّاوری وعضو هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

4

دکتر مجتبی فاضلی

رئیس مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف دانشگاه شهید بهشتی

5

دکتر قاسم عمو عابدینی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

6

دکترسیدمصطفی‌صفوی‌همامی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

دکتر سید علی شهپری

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

8

مهندس احمد اخوی

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی

9

دکتر کمال محمدی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

10

دکتر مجید نورحسینی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11

دکتر غلام عباس اکبری

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

12

دکتر فرهاد گلستانی فرد

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

 

جناب آقای دکتر حمید طهوری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان دبیر کمیسیون از سال 1389 تاکنون مشغول به فعالیت است.

 

1-1.     روند برگزاری جلسات

متوسط واقعی جلسه در سال از زمان آغاز فعالیت 11 جلسه و تعداد کل جلسه‌ها از سال 1389 تا 1394 بالغ بر 68 جلسه رسمی است.

 

روند برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های 1389-1394