معرفی کمیسیون

 کمیسیون تخصصی علوم پایه فعالیت جدی خود را از سال 1388 و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوطه بود. از سال 1391 و راه‌اندازی طرحهای کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرحهای کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه علوم پایه ، پایش و ارزیابی حوزه مذکور کشور بر مبنای پژوهش‌های بنیادین و کاربردی صورت پذیرفته است.

 

1-1- ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی علوم پایه به شرح زیر می‌باشد:

 

1-1-1- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

 

ردیف

عنوان

نام نماینده

1

فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر علی حائری

2

وزارت آموزش و پرورش

دکتر حسین شجاعی

3

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر جمشیدحاجتی

5

فرهنگستان علوم

دکتر سیدمحمد بلورچیان

6

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر محسن علیشاهیها

7

سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر داودحیات غیب

 

در سی وسومین جلسه کمیسیون تخصصی علوم پایه جناب آقای دکتر طهرانچی رئیس اسبق دانشگاه شهید بهشتی به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند. ایشان طی حکمی به شماره "263198/و" تاریخ 08/12/1394 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند. پس از بازنشستگی ایشان کمیسیون انرژی انتخاب رئیس دوره جدید را در دستور کار دارد

 

1-1-2- اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. اشخاص حقیقی پس از انتخاب در جلسه سی و دوم تاریخ 21/10/1393 توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با طرح در صدوسی‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1214 تاریخ 15/07/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکتر علی اکبرموسوی موحدی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2

دکتر مختارجلالی جواران

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده انجمن های علمی

3

دکتر محسن محمدزاده درودی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده قطب‌های علمی

4

دکتر میرفضل اله موسوی کوزه کنان

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

5

دکتر محسن پور کرمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

6

دکتر محمد مهدی طهرانچی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر نسرین سلطان خواه

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

8

دکتر رسول رکنی زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

9

دکتر محمد یزدی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

لازم به ذکر است جناب آقای دکتر محمد یزدی از اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دومین دبیر کمیسیون از خرداد ماه سال 1391 تاکنون مشغول به فعالیت است.

 

1-2- روند برگزاری جلسات

متوسط واقعی جلسه در سال از زمان آغاز فعالیت 7 جلسه و تعداد کل جلسه‌ها از سال 1389 تا 1394 بالغ بر 41 جلسه رسمی است.