معرفی کمیسیون

 کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران  فعالیت جدی خود را از سال 1389و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1390 و تصویب طرحهای کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان ملی حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه حمل ونقل و عمران ، پایش و ارزیابی حوزه مذکور کشور صورت پذیرفته است.

 

1-1.     ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران به شرح زیر می‌باشد:

 

2-1-1- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران

ردیف

عنوان

نام نماینده

1

وزارت راه و شهرسازی

دکتر محمد شکرچی زاده

2

وزارت کشور

مهندس هوشنگ خندان دل

3

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر مجتبی صانعی

4

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر مرتضی اشنه‌در

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر خسرو صادق نیت

6

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

7

وزارت نیرو

دکتر علی مقداری

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر پورسیدآقایی

9

سازمان حفاظت محیط زیست

مهندس هاله سهراب زاده

10

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دکتر بهزاد سعیدی رضوی

 

همچنین به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در چهل و هشتم جلسه کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران جناب آقای دکتر دکتر محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نماینده وزارت راه و شهرسازی به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند. ایشان طی حکمی به شماره "263217 /و" تاریخ 08/12/1394 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

2-1-2- اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. اشخاص حقیقی پس از انتخاب در جلسه فوق العاده تاریخ 22/10/1393 توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با طرح در صدوسی‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 تصویب مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1215 تاریخ 15/07/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکتر محمود صفارزاده

معاون پژوهش و فنّاوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2

دکترسیدغلامرضا شیرازیان

مجری فاز دوم فردوگاه بین المللی امام خمینی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3

دکتر حسن زیاری

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

4

مهندس محمد سعیدی کیا

رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان

5

دکتر علیرضا رهایی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

دکتر علی نورزاد

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر سید مهدی هاشمی

عضو هیأت علمی دانشگاه چابهار

8

دکتر محمد گلابچی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

9

دکتر علی محمد نوریان

دبیر هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی ایران

 

لازم به ذکر است جناب آقای دکتر حسن زیاری عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران به عنوان دبیر کمیسیون از سال 1389 تاکنون مشغول به فعالیت است.

 

1-2.     روند برگزاری جلسات

متوسط واقعی جلسه در سال از زمان آغاز فعالیت 13 جلسه و تعداد کل جلسه‌ها از سال 1389 تا 1394 بالغ بر 76 جلسه رسمی و‌ 1 جلسه فوق‌العاده می‌باشد.

روند برگزاری جلسات کمیسیون در سال‌های 1389-1394