معرفی کمیسیون

1-

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی فعالیت جدی خود را از سال 1389و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوطه بود. از سال 1391 و راه‌اندازی طرحهای کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرحهای کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرحهای کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی صورت پذیرفته است.

 

1-1- ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح زیر می‌باشد:

 

1-1-1- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

عنوان

نام نماینده

1

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر اسکندر زند

2

وزارت نیرو

مهندس اسماعیل درویشی

3

سازمان حفاظت محیط زیست

 

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

 

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رسول یاراحمدی

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر خسرو صادق نیت

7

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دکتر فرزانه انصاری

 

همچنین به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در شصت و هشتم جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی جناب آقای دکتر اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نماینده وزارت جهاد کشاورزی به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند. ایشان طی حکمی به شماره "263234/و" تاریخ 08/12/1394 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

1-1-2- اشخاص حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جلسه شصت و دوم به تاریخ 15/09/1393 از میان فهرست مذکور اسامی اشخاص حقیقی را پس از انتخاب به دبیرخانه ارسال کرد. فهرست اعضای منتخب کمیسیون بر اساس بند فوق الذکر پس از طرح در صدوسی‌‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1212 تاریخ 15/07/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکتر علی سلاجقه

عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2

دکتر محمد ریاحی

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

3

دکتر عبدالرضا باقری

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر عبدالحمید پاپ زن

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

5

دکتر سید جواد ساداتی‌‌نژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر جواد فرهودی

عضو بازنشسته هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

7

دکتر هومن لیاقتی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

8

دکتر محمد مقدم واحد

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

9

دکتر بهزاد قره یاضی

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و نماینده انجمن‌ها(انجمن ایمنی زیستی ایران)

10

دکتر رضا مکنون

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده انجمن‌ها(انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران)

 

لازم به ذکر است جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی از اعضای هیأت علمی عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان چهارمین دبیر کمیسیون از بهمن ماه سال 1394 تاکنون مشغول به فعالیت است.

 

1-2- روند برگزاری جلسات

متوسط واقعی جلسه در سال از زمان آغاز فعالیت 14 جلسه و تعداد کل جلسه‌ها از سال 1389 تا 1394 بالغ بر 84 جلسه رسمی است.

روند برگزاری جلسه‌های کمیسیون در سال‌های 1389-1394