معرفی کمیسیون

تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی با عنایت به درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24/04/1392 مصوب و فعالیت جدی خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوطه و تدوین اولویت‌های کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی صورت پذیرفته است.

 

1-1.     ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی انرژی به شرح زیر می‌باشد:

 

1-1-1.                        نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

 

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

ردیف

عنوان

نام اعضا

1

قوه قضائیه

دکتر بهزاد پورسید

2

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر حسین مهرپور محمدآبادی

3

وزارت دادگستری

محمدرضا زندی

4

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

 

5

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

حجت الاسلام محمد جواد ارسطا

به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در دومین جلسه کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی جناب آقای دکتر حسین مهرپور محمدآبادی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند. ایشان طی حکمی به شماره "263252/و" تاریخ 08/12/1394 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

1-1-2.                        اشخاص حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی در جلسه نخست به تاریخ 07/02/1394 از میان فهرست مذکور اسامی اشخاص حقیقی را پس از انتخاب به دبیرخانه ارسال کرد. فهرست اعضای منتخب کمیسیون بر اساس بند فوق الذکر پس از طرح در صدوسی و سومین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 31/04/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1107 تاریخ 30/06/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکتر منصور امینی

پژوهشگاه قوه قضائیۀ و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4

دکتر بیژن عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

5

دکتر عزت اله عراقی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر فرید محسنی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

7

دکتر شهلا معظمی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

8

آیت اله موسوی بجنوردی

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

9

دکتر نسرین مهرا

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (انجمن )

10

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

11

دکتر حمید بهرامی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان (عضو علی البدل)

12

دکتر محمود جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان (عضو علی البدل)

 

سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان اولین دبیر کمیسیون و اولین دبیر زن در تاریخ 19/01/1393 منصوب شدند و تاکنون مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

1-2.     روند برگزاری جلسات

تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مربوط به سال 1394 است. بر این اساس کل جلسات برگزار شده کمیسیون بالغ بر 7 جلسه رسمی است.

 

جدول شماره و تاریخ جلسات برگزار شده کمیسیون در سال 1394

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

1

07/02/1394

5

28/09/1394

2

14/06/1394

6

26/10/1394

3

11/07/1394

7

17/11/1394

4

09/08/1394