معرفی کمیسیون

 با عنایت به ماهیت فرابخشی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری نهادهای قانون‌گذار کشور (مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت) جهت ساماندهی و هماهنگی نظام علم و فنّاری کشور مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعددی را برعهده این شورا قرار داده‌اند. ازاین‌رو کمیسیون‌های تخصصی به منظور ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه های تصمیم‌گیری برای توانمند سازی شورای عالی عتف در انجام وظایف محول تشکیل شده است. کمیسیون تخصصی انرژی فعالیت جدی خود را از سال 1388 و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. کمیسیون جناب آقای دکتر عامری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اولین دبیر کمیسیون تا آذر 1389 مشغول به فعالیت بودند. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاههای اجرایی حوزه انرژی بود. از سال 1391 تصویب طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه انرژی قرار گرفت.

همچنین در طول سالهای اخیر، فعالیتهای دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرای کشور در حوزه انرژی، پایش و ارزیابی فنّاورانه حوزه انرژی کشور بر مبنای فنّاوری‌های راهبردی صورت پذیرفته است.

 

1-1- ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی انرژی به شرح زیر می‌باشد:

1-1-1- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی انرژی

ردیف

عنوان

نام نماینده

1

وزارت نفت

مهندس بیطرف

2

وزارت نیرو

دکتر علی مقداری

3

وزارت راه و شهرسازی

دکتر بهروز محمد کاری

4

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مهندس حسن آقا کثیری

5

سازمان انرژی اتمی

مهندس سعید فتوره چیان

6

مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

مهندس سیروس وطنخواه مقدم

7

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 

8

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکترمحمدرضا امیدخواه

9

سازمان استانداردوتحقیقات صنعتی ایران

دکتر ملیحه نازی

 

همچنین به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در شصت و هشتم جلسه کمیسیون تخصصی انرژی جناب آقای دکتر مقدم معاون پژوهش و فنّاوری و نماینده اسبق وزارت نفت به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند. ایشان طی حکمی به شماره "9249 /و" تاریخ 08/12/1394 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند. پس از بازنشستگی ایشان کمیسیون انرژی انتخاب رئیس دوره جدید را در دستور کار دارد.

 

1-1-2- اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. کمیسیون تخصصی انرژی در جلسه شصت و هفتم به تاریخ 15/11/1393 از میان فهرست مذکور اسامی اشخاص حقیقی را پس از انتخاب به دبیرخانه ارسال کرد. فهرست اعضای منتخب کمیسیون بر اساس بند فوق الذکر پس از طرح در صدوسی‌‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1106 تاریخ 30/06/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی انرژی

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکترحمیدرضا طیبی

رئیس وعضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

2

دکتریدالله سبوحی

دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی و فنّاوری ریاست‌جمهوری و رئیس پژوهشکده علوم‌و‌فنّاوری انرژی شریف عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی‌شریف

3

دکتر حمید امیدوار

معاونت هماهنگی و نظارت ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دکترغلامرضانبی‌بیدهندی

مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

5

دکتر کمال محمدی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

6

دکتر نعیم الدین متاجی کجوری

مدیر کل امور ایمنی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی و عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه علوم‌و‌فنون هسته‌ای

7

دکتر مهدی معرفت

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

8

دکتر محمد علی کریمی

سرپرست‌معاونت‌آموزشی‌و عضو‌هیأت علمی دانشگاه‌پیام‌نور

9

دکتر علی وطنی

معاون توسعه فنّاوری معاونت علمی و فنّاوری ریاست‌جمهوری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌تهران

10

دکتر حسین آفریده

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11

دکتر سعید پاک سرشت

مدیر پژوهش و فنّاوری شرکت ملی گاز ایران

12

دکتر مجید فرمد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

13

دکتر ناصر باقری مقدم

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور

14

دکتر عباس علی آبادی

رئیس‌هیأت‌مدیره‌و‌مدیرعامل‌گروه‌مپناونماینده‌انجمن‌های‌علمی

15

دکتر جعفر توفیقی داریان

دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

لازم به ذکر است جناب آقای دکتر باقری مقدم از اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان دومین دبیر کمیسیون از دی ماه سال 1389 تاکنون مشغول به فعالیت است.

 

1-2- روند برگزاری جلسات

متوسط واقعی جلسه در سال از زمان آغاز فعالیت 13 جلسه و تعداد کل جلسه‌ها از سال 1389 تا 1394 بالغ بر 76 جلسه رسمی و‌ 1 جلسه فوق‌العاده می‌باشد.

 

روند برگزاری جلسه‌های کمیسیون در سال‌های 1389-1394