معرفی کمیسیون

کمیسیون تخصصی دفاع فعالیت جدی خود را از سال 1389 شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه دفاعی بود. از سال 1391 و راه‌اندازی طرحهای کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرحهای کلان حوزه دفاع قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرحهای کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه دفاع، پایش و ارزیابی حوزه دفاعی کشور بر مبنای پژوهش‌های بنیادین و کاربردی صورت پذیرفته است.

1-1.     ترکیب اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی حمل ونقل و عمران به شرح زیر می‌باشد:

 

2-1-1- نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (ماده 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی) در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فنّاوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده و به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

 

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی

ردیف

عنوان

نام نماینده

1

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر فرزاد طرهانی

2

وزارت امور خارجه

دکتر هادی سلیمان‌پور

3

وزارت کشور

دکتر اصغر افتخاری

4

وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری

 

5

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

مهندس محمود خالقی

6

وزارت اطلاعات

معرفی شده

 

همچنین به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در شصت وهفتمین جلسه کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای مهندس حسین جبل عاملیان رئیس مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند. ایشان طی حکمی به شماره "263205/و" تاریخ 08/12/1394 از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

2-1-2- اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. اشخاص حقیقی پس از انتخاب در جلسه پنجاه و پنجم تاریخ 17/09/1393 توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با طرح در صدوسی‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقیقی طی حکمی به شماره 1213 تاریخ 15/07/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوط منصوب ‌شدند.

 

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

ردیف

نام اعضا

عنوان

1

دکترهادی شیرزاد

رئیس پژوهشگاه و عضو هیآت علمی علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2

دکترعلی جبار رشیدی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3

دکتر محمد شیخ الاسلامی

رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

4

دکتر ابراهیم حسن‌بیگی

رئیس و عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملّی

5

مهندس سیدهادی سجادی

معاون امنیت فضای سوابق اطلاعات و فضای تبادل اطلاعات سازمان فنّاوری اطلاعات ایران

6

دکترمحمدحسام تدین

سرپرست گروه امنیت اطلاعات و سامانه ها وعضو هیأت علمی سازمان فنّاوری اطلاعات ایران

7

دکترسید محمد کاظم سجادپور

معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه (نماینده انجمن‌ها)

8

دکتر جهانگیر جدی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

9

مهندس عبدالمجید ریاضی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10

مهندس حسین جبل عاملیان

رئیس مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

 

لازم به ذکر است جناب آقای دکتر سید کمال طبائیان عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان سومین دبیر کمیسیون از اسفند 1395 مشغول به فعالیت است.

 

1-2.     روند برگزاری جلسات

متوسط واقعی جلسه در سال از زمان آغاز فعالیت 15 جلسه و تعداد کل جلسه‌ها از سال 1389 تا 1394 بالغ بر 90 جلسه رسمی است.

روند برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی در سال‌های 1389-1394